Son Dakika

KIRLANGIÇ;DESTEK PAKETİ BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

KIRLANGIÇ;DESTEK PAKETİ BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, per-şembe günü başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanma sürecinde işyerlerini kapa-tacak esnaflara yönelik destek paketi beklentilerini dile getirerek, İşletmelere nakdi yardım desteği verilmeli dedi.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmelerin ayakta kalabilmek için yeni desteklere ihti-yacı olduğunu belirterek, tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesini istedi.
Tam kapanmaya geçmeden önce süreçten olumsuz etkilenecek sektörler için alınması gereken tedbirler konusunda iş dünyası ile istişare yapılması gerektiğine değinen Başkan Kırlangıç, “Yapılacak olan tam kapanma işyerlerini tamamen kapatacak olan esnaflar açı-sından olumsuz sonuçlar doğuracaktır.
Günlük kazancı ile iş yerini geçindiren üyelerimiz ile esnaflarımız, bu süreçte SSK, kira, personel gideri ve daha önce yapılan kredi yapılandırması ödemelerinde ciddi sıkıntı yaşa-yacak. Bunun önüne geçilmesi için tam kapanacak sektörlere yönelik destek paketi hazırlanmalı.”
Yazılı açıklama yapan Murat Kırlangıç, yaklaşık bir yıldır kapalı olan hizmet sektörünün yü-kü tam kapanma ile biraz daha artacaktır. Kırlangıç, işletmelerin pandemi sürecinin başlan-gıcında temin ettikleri kredileri geri ödemede ve devlete karşı yükümlülükleri yerine getir-mede sorun yaşadığını kaydederek, “Bu işletmelerimizin desteğe ihtiyaçları devam ediyor”
Kapanan işletmelerin ayakta kalabilmek için yeni desteklere ihtiyacı olduğunun altını çizen Kırlangıç, “Pandemi sürecinde aktif olarak çalışanlarla, kapanmak zorunda kalan işlet-melerimiz arasında ekonomik dengesizlikler oluştu. Bu durum psikolojik sonuçlar doğuran sosyal bir yara halini almadan yeniden denge sağlanmalıdır.”Basit usulde vergi mükelleflerine sağlanan kira ve gelir kaybı desteği kapsamının ge-nişletilmesini isteyen Kırlangıç, kapanma döne-minde faaliyetini sürdüremeyecek işletmelere nak-di yardım desteği verilmesini önerdi.
Geri ödemelerde sorun yaşanan krediler için yeniden yapılandırma imkanı getirilirken, özellikle kapanmadan olumsuz etkilenecekler için uzun va-deli kredi talebinde bulunan Kırlangıç, bunda belirli bir süre geri ödemesiz dönemle, düşük faiz olması gerektiğini aktardı.
Kapanma döneminde vadesi gelen çek ve senet-lerin ödemelerinin bayram sonuna ertelenmesi ge-rektiğini de ifade eden Kırlangıç, bu süreçte ayakta kalmaya çalışan yemek sektörünün, sipariş site-lerine ödedikleri komisyonların da düşürülmesini istedi.
Kırlangıç, ciro kaybı yaşayan işletmelerin elek-trik, su ve doğalgaz gibi sabit giderlerini ödemekte bile zorlandığını belirterek, bu konunun da destek kapsamına alınabileceğini ifade etti.
Devlet desteklerinde esnaf ve tacir ayrımı yapılmasının ticari hayatın gerçeklerine uygun düşmediğine değinen Kırlangıç, kapanma döneminde zincir marketlerin gıda dışı ürün satılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.
ATSO Başkanı Murat Kırlangıç, SSK ve Bağkur primleri, kredi ödemeleri, faizsiz kredi, kredi ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi, nakdi destek, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilerek yeni başvuruların alınması, kira ve personel gi-derinin yer aldığı bir destek paketini iş dünyası olarak beklediklerini dile getirerek, “Özellikle küçük esnaflarımız bu süreçte mağduriyet yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınmasını bekliyoruz. Destek paketi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na talep ve beklentilerimizi ilettik. Konuyla ilgili bakanlıklar bilgilendirildi. Umuyoruz kısa süre içerisinde destekleme paketi müjdesi açıklanır.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı