GÜNCEL HABER

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yüzde 50 Hibe Desteği

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe programı tebliğ değişiklikleri yayın-landı. Kırsal Kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak dedi.
Göktekin, “Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yüzde 50 hibeli tarıma dayalı ekonomik ve alt yapı yatırımlarının desteklen-mesi hakkında değişiklik yapılmasına dair Tebliğleri 09 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı.
Program kapsamında Ekonomik Yatırımlarda; Yeni Tesis: 3.500.000,00 TL Tamamlama: 2.500.000,00 TL. Kapasite Artırımı ve teknoloji Yenileme: 2.000.000,00 TL Üst limit-ler belirlenmiştir.
Alt Limit: 250.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Alt Yapı Yatırımlarında; A İş Planı: 0,00 TL – 300.000,00 TL. B İş Planı: 20.000,00 TL – 600.000,00 TL olarak limitler belirlen-miştir.
Ekonomik Yatırım konularından; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kuru-tulması, dondurulması, pa-ketlenmesi ve depolanma-sına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvan-sal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri. Su Ürün-leri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatı-rımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği). Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar; 1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları, 2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırım-ları, 3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları, 4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar) 5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları, 6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesim-hane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı) 7-Kanatlı Kesimhane Yatırım-ları.
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından; 1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştiril-mesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Ka-pama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb) 2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar, 3. Bili-şim Sistemleri Ve Eğitimi, 4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb). 5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
6. Su Ürünleri Yetiş-tiriciliği, 7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktörler ve biçerdöver hariç kendinden yürür maki-neler kapsam dışıdır). 8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir. Başvu-rular güncel uygulama rehberleri yayınlandıktan sonra başlayacaktır.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı