GündemSon Dakika

KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN KARŞISINDAYIZ

Amasya Baro Başkanı Av.Bahadır TEKEŞ, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Av.Bahadır TEKEŞ; Birleşmiş Milletler tarafın-dan 2012 yılında alınan kararla 11 Ekim, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları ay-rımcılık ve eşitsizliğin farkına varılması için Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edilmiştir.
BM bu kararı Türkiye, Kanada ve Peru’nun girişim-leriyle almıştır.
Türkiye söz konusu kararın alınmasına öncülük etmesine rağmen kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldığı ay-rımcılığı önlemek için gere-ken politikaları üretmemiş-tir.Kız çocuklarının cinsi-yetleri nedeniyle eğitimsiz bırakıldığı, erken yaşta evlenmeye ya da çalışmaya zorlandığı, güçlü ve üretken bireyler haline gelmeleri önünde engeller olduğu sürece geleceğe güvenle bakmamız mümkün değildir. Kadına yönelik şiddet, kadınların çocuk yaşta olduğu dönemde başlayan ayrım-cılığın ürünüdür.
Kız çocuklarının eğitim dışında kalmaları en temel sorundur. Bugün kız çocukları-mızın okullaşma oranı giderek düşmekte, kız çocukları eğitim-den koparılmaktadır. 2013 yılında ilkokul çağındaki kız çocuk-larının %99,6’sı okula kayıtlıy-ken 2021 yılında bu oran %93,1’e inmiştir. Bir başka deyişle, kız çocuklarımızın %7’si ilkokul eğitimi dahi alamamak-tadır. Zorunlu eğitim çağında okula gidemeyen kız çocukları çalıştırılmakta, erken yaşta evlenmeye zorlanmaktadır.
Okul dışında kalan kız ço-cukları her türlü şiddete ve istis-mara açık hale gelebilmektedir.
Kız çocuklarının iyi bir eğitim almasını sağlamak, onları toplumun; eşit, güçlü ve üretken bireyleri haline getirmek hepimi-zin görevidir. Çünkü kadınları güçlü ve özgür olmayan bir toplumun güçlü ve özgür olması düşünülemez.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu olarak, kız çocuklarının cinsiyetleri nede-niyle ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalmalarının önlenmesi için gösterilecek her çabaya aktif olarak destek verme, aksi yön-deki politikalara karşı çıkma ka-rarlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.