Gündem

KUDUZUN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ BELİRTİLERİ

“28 Eylül Dünya Kuduz Günü” olması münasebetiyle Amasya İl Sağlık Müdürü Dr.Dursun Koç, bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kuduzu insanlara en çok başıboş köpekler bulaştırdığı belirten Müdür Koç,, “Son yıllar-da kuduz vaka sayısı belirgin derecede azalmış olmasına rağmen, toplumun bilgilen-dirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla 2007 yılın-dan itibaren 28 Eylül Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Dünya Kuduz Günü ‘ olarak belirlen-miştir.
Kuduz, insanlar dahil bütün sıcakkanlı memelilerde görülebilen, beyine yerleşerek felçlere yol açan ve ölümle sonuçlanan bir virüs hastalığıdır. Ülkemizde kurt, tilki, çakal, yaban kedisi, kokarca ve gelincik gibi vahşi hayvanlarla; köpek, kedi, sığır koyun, keçi ve at gibi evcil hayvanlar hastalığa yakalanabilir hayvanlar-dır.Ülkemizde kuduzu insanlara en çok bulaştıran hayvan ise başıboş köpeklerdir” denildi.
Açıklamada kuduza yakalanmış evcil hayvanda bazı huy değişiklikleri görüldüğü hatırlatılarak ” Daha önceleri normal davranış gösteren hay-vanlar sinirli ve saldırgan olurlar. Dikkatlerini çeken her şeye karşı ısırma eğiliminde ve saldırgan olurlar. Yutak felcine bağlı olarak yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan korkarlar ve ağızlarından aşırı miktarda salya aktığı görülür. Vahşi hayvanlar, insanlara olan korku-sunu yitirir ve evcil hayvan gibi insanlara yaklaşabilirler. Genelde gece ortaya çıkan vahşi hay-vanlar, gündüz de ortalıkta görü-lebilirler ve dikkatini çeken her cisme saldırırlar.
Hastalığın ileri safhalarında felç gelişir ve hayvanlar komaya girerek ölürler” ifadeleri kullanıl-dı.
KUDUZUN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ BELİRTİLERİ
Hastalık belirtileri virüsün vücuda girmesinden itibaren yaklaşık 3-8 hafta sonra ortaya çıktığı kaydedilerek “Hastalık insanlarda ilk önce halsizlik, ateş, iştahsızlık, bulantı, baş ve boğaz ağrısı gibi hastalığa özel olmayan belirtilerle başlar. Isırık yeri ve çevresinde ağrı ve kaşıntı görülebilir. Yutak felci sebebiyle kuduzun karakteristik belirtisi olan sudan korkma görülür. Daha sonra hasta komaya girer ve ölüm meydana gelir. Hastalığın belirti-leri görüldükten sonra ölüm kaçınılmazdır. Hastalığın bulaş-ması ise kuduza yakalanmış bir hayvanın ısırmasıyla, kuduz hayvanın salyasının açık yaraya, kesik, sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etme-siyle, kuduz hayvanın tırma-laması sonucu meydana gelen yaralanmalarda, kuduz hayvanın salyası ile bulaşık malzemenin (tasma, yular, dizgin vb.) bütün-lüğü bozulmuş deriye temasıyla, kuduz hayvanın etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile bulaşır” bilgisi verildi.
Açıklamada kedi ve köpek-lerin kuduza karşı mutlaka başlatılması gerektiği kaydedi-lerek “Zira, köpeklerin 3 aylık, kedilerin ise 6 aylıktan itibaren aşılattırılmaları ve aşıların her yıl tekrar edilerek bunun belgelen-dirilmesi hukuki bir gerekliliktir. Evcil hayvanların, başıboş ve/veya vahşi hayvanlarla temas etmesine engel olunmalıdır. Başıboş hayvanlara, sevmek veya beslemek amacıyla yaklaşıl-mamalı ve dokunulmamalıdır.
Çevrede başıboş, hasta, garip davranışlar sergileyen veya ölmüş hayvan görüldüğünde ilgili yerler haberdar edilmelidir. ( Belediyeler, Muhtarlıklar, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri gibi). Yara veya ısırık bölgesi hiç vakit kay-betmeden (şüpheli temastan itibaren 10 dakika içerisinde) bol akarsu ve sabunla iyice yıkanmalı ve arkasından tentürdiyot gibi iyotlu antiseptikler uygulamalıdır. Göz, ağız veya burun şüpheli temasa maruz kalmışsa bu bölge-ler birkaç dakika içinde bol suyla iyice yıkanmalıdır. Kuduz şüpheli temasa maruz kalan kişi yukarıda belirtilen uygulamaları yaptıktan sonra derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeli ve hekimin düzenleyeceği aşılama programını aksatmadan uygula-malıdır” denildi.
HASTALIĞIN BELİRTİSİ ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA ÖLÜMLE SONUÇLANIR
Kuduz hastalığının ortaya çıkmasından sonra tedavisinin imkansız olduğu belirtilen Koç,, “Kuduz hastalığının belirtisi ortaya çıktıktan sonra tedavisi imkansızdır, hastalık ölümle sonuçlanır.
Bu sebeple, burada belirtilen korunma önlemlerine uyulmalı; özellikle yara tedavisi ile kuduz aşısı ve kuduz anti-serumu uygulamasının hastalığa yakalanmama hususunda hayati öneme sahip olduğu kesinlikle bilinmelidir.
Halk Sağlığı Müdürlüğ tüm sağlık kurumlarına ihtiyaçları doğrultusunda kuduz aşısı ve kuduz antiserumu dağıtımını yapmaktadır.
Ülkemizde kuduzla ilgili olarak aşı ve serum uygulamaları dahil her türlü sağlık hizmet-lerinin ücretsiz yapıldığı unutulmamalıdır” ifadeleri kullanıldı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.