Son Dakika

İl Müftü Yardımcısı Harun AYDOĞDU huzura erdiğimiz, maddi ve manevi hayatımızda birçok güzelliklerin yaşandığı bir aydır

İl Müftü Yardımcısı Harun AYDOĞDU huzura erdiğimiz, maddi ve manevi hayatımızda birçok güzelliklerin yaşandığı bir aydır

Amasya İl Müftü Yardımcısı Harun Aydoğdu Ramazan ayı; Tu-tacağımız oruçlarla bedenimizin sıhhate kavuşacağı, vereceğimiz zekatlar ve sadakalarla malımızın temizliğe ulaşacağı, şeytanların kullara yaklaşmaması ve nefsi-mizin açlıkla terbiye olmasıyla hu-zura erdiğimiz, maddi ve manevi hayatımızda birçok güzelliklerin ya-şandığı bir aydır. “dedi.
Ramazan ayı; İbadet haya-tımızda oruçlarımızla, beş vakit na-maz ve teravih namazlarımızla, oku-yacağımız Kur’an ile manevi yönde birçok güzellikler elde edeceğimiz bir ay. Ramazan ayının çok kıymetli olması Yara-danımızın kendisine kıymet vermesiyledir. Yaradanımızın Ramazan ayına verdiği kıymetin göstergesi olarak şu ayet-i kerimeyi yeniden hatırlayalım. Kuran-ı Kerim’de Ramazan ayı için şöyle buyrulmaktadır.
“(O sayılı günler, Ramazan ayı), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.”(Bakara 2/185) Kuran bir aya on bir aydan daha fazla değer katmıştır. Ramazan Ayını on bir ayın sultanı yapmıştır.
Ramazan ayı biz Mü’minler için nice ilahi lütuf ve güzellikleri içinde barındırır. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum; Ramazan ayı Faziletine inanılarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek oruç tutulduğu zaman geçmiş günahların bağışlandığı ay-dır. Ramazan ayı “Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytan-ların bağlandığı”(Buhari Savm 7) bir aydır. Ramazan ayı cömertliğinin en üst seviyeye çık-tığı bir aydır. Bu ayda zekatların, fıtır sadakalarının verilmesiyle zengin ve fakirin kaynaş-tığı, bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin en güzel noktaya ulaştığı bir aydır. Ramazan ayı okumuş olduğumuz Kuran’la, tuttuğumuz oruçla, içerisinde kılmış olduğumuz teravih ile ibadet hayatımızı güzelleştirdiğimiz bir aydır. Ramazan ayında tutulan oruçlar ile “Cen-nette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi ar-tık kapanır, kimse oradan giremez.”(Buhari Savm 4) Hadis-i Şerifin
müjdesine nail olmak vardır. Yine bu ayda “Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu aç-tığı zaman ki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir.”(Buhari Savm 9) Sırrına mazhar olma lütfü vardır. -Ramazan ayı maddi ve manevi bakım ayımızdır. Bu ayla elde ettiğimiz değerleri koruyabilirsek bu değerleri bir yıllık yaşantımıza nihayetinde haya-tımızın tamamına aktarabiliriz. Ramazan Sabır ayıdır. Sabrın öğretildiği benliğimize aktarı-ldığı bir aydır. Bu ayda nefsimizin istemiş olduğu şeylere dizgin çekmemiz sabrı bize öğret-mektedir. Ramazan ayı ilahi rızayı kazanma ayıdır. Allah’ın bizler için helal kılmış olduğu yeme, içmeyi sadece O’nun rızasını kazanmak için terk etmek inşallah Rabbimizin rahmet ve mağfiretine etmemize vesile olacaktır.
Rabbim salgın hastalıktan biran önce kurtulmayı, kardeşce geçmiş Ramazanlarda oldu-ğu gibi omuz omuza camilerimizde teravih namazı kılabilmek, bereket sofrası olan iftar sofralarında buluşabilmeyi,bin aydan hayırlı olan Kadir gecesine ve Ramazan Bayramına sağlıklı bir şekilde kavuşmayı,Bayramlarda musafaha yapıp muhabbetle kucaklaşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allaha emanet olun”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı