GÜNCEL HABER

LİMİZE ÖZGÜ LEZZET OLAN AMASYA ÇÖREĞİ

Amasya Valiliği öncülü-ğünde Yeşilır-mak Havzası Kalkınma Birli-ği ile Amasya Ticaret ve Sana-yi Odasının giri-şimleriyle Amasya’ya özgü bir lezzet olan Amasya Çöreği Coğrafi İşareti tescil edildi.
Büyük Amasya Otelinde gerçekleştirilen programa; Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ile basın mensupları katıldı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Değerli Belediye Başkanım, protokol üyelerimiz, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Amasya Baklalı Dolmanın Lans-manının ardından İlimize özgü lezzetiyle beğenilerek tüketilen Amasya Çöreğinin Coğrafi İşaretlerin tescil edil-mesinin mutluluğunu yaşı-yoruz. Geçtiğimiz yıl göreve geldiğimizde Amasya ekono-misinin sanayi, tarım ve turizm ekseninde yoğun-laştığını görerek, bu alan-larda yapmamız gereken öncelikli çalışmaları belir-lemiştir.
Turizmde Amasya’nın sahip olduğu potan-siyeli en üst seviyede kullanmak için önce-likle UNESCO Dünya Kültür Mira-sı çalışmalarına hız verdik. Daha sonra çeşitli tarihi değer-lerimizin restoras-yonu, Geleneksel Osmanlı El Sanat-ları Merkezinin ya-pımı, turizm danış-ma ofisi ve tarihi yapılarımızda tabelalan-dırma çalışmalarını hayata geçirdik. Turizm sektörü nitelikli konaklama tesisleri ve yiyecek içecek işletmeleri ile bir bütündür. Özellikle ya-bancı turistler gezdikleri şehirlerin kendine özgü tatlarına, geleneksel. ürünlerine ve sanatsal faaliyetlerin de ilgi gösterir-ler. Bunun bilinciyle göreve geldiğimizde 4 olan coğrafi işaret sayımızı arttırmak ve Amasya’nın sahip olduğu kendine özgü değerlerini Ülkemize ve dünyaya tanıt-mak amacıyla 9 yeni ürü-nümüze coğrafi işaret almak için gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık.
Geçen hafta gerçekleş-tirdiğimiz Baklalı Dolma lansmanının ardından bugün de Valiliğimizin öncülüğünde Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ile Amasya Ticaret ve Sana-yi Odasının işbirliğiyle alınan Amasya Çöreği Coğrafi İşaretini büyük bir memnuniyetle ilan ediyo-ruz. Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği ile Amasya Toyga Çorbası da Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Bülteninde ilan edil-miş olup, bu ürünlerin Coğ-rafi İşaretleri Kasım ayında alınacaktır. Başvurusunu yaptığımız Amasya Misket Elma Sirkesi, Amasya Sık-ma Tarhanası, Amasya Yağ–lısı, Patlıcan Pehli Yemeği, Yassıçal Çuha Dokumasının işlemleri ise devam etmektedir.
Bunların haricinde ise içerisinde Amasya Keşkeği, Amasya Burmalı Çörek, Amasya Cevizli Ballı Bakl-ava, Taşova Ekmeği, Amas-ya Semaveri, Gediksaray Dokuması, Merzifon Doku-ması, Merzifon Kuşburnu Marmelatı, Amasya Misket Elması Suyu, Suluova Şeker Pancarı Pekmezi ve Amasya Misket Elma Kolonyasının coğrafi işaret alması için de hazırlıklara başlıyoruz.
Bu alanda nihai hede-fimiz 4 olan coğrafi işaret sayımızı 24’e çıkararak, Amasya mutfağını ve kültürünü en iyi şekilde tanıtabilmektir.
Coğrafi İşaretler bir şeh-rin, bir Ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak, tadını, şeklini ve üretim yöntemini muhafaza ederek korunmasını sağlamak adı-na büyük önem taşımak-tadır.
Bu ürünümüzün tescillenmesi özellikle gast-ronomi turizmi için ziyaret-ler gerçekleştiren yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekecek ve İlimiz turizmine olumlu katkı sağlanacaktır. Bu düşüncelerle yeni Coğrafi İşaretli ürünümü-zün Amasya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bu sürece katkı sağlayan her-kese teşekkür edi-yorum.”ifadelerine yer verdi
Konuşmaların ardından Coğrafi İşareti alınan Amas-ya Çöreğinin tescil belgesi Valilik tarafından İlimiz esnaflarından Galip Dola’ya verildi. Programın sonunda Vali Mustafa Masatlı ve pro-tokol üyeleri Amasya Çöre-ğinin tadımını yaptılar.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı