Gündem

“LİSE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ ÖĞRENDİK”

“LİSE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ ÖĞRENDİK”

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün; “Sen-dikamız “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile oluşturduğu soru formu yoluyla lise öğret-menlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini öğrendik” dedi.
Ölgün açıklamasının devamında: “Türkiye’de Covid-19 pandemisinin resmi olarak ilk kez tanımlanmasının üzerin-den bir yıl iki ay (Mart 2020-Mayıs 2021) geçti. Pandemi ile geçen üç okul dönemi tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz za-man dilimi içinde pandemi koşulları toplumsal yaşamın bütün alanlarını etkisi altına aldı. Siyasal iktidarın emek-çiler ve ezilenlerden yana, (yüz yüze eğitimi sürdürmekten yana) önlemler alınmaması nedeniyle toplum sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda kalıcı tahribatlar oluştu.
Pandeminin ilk aylarında sağlık hizmetlerinin ve yaşa-mın sürdürülmesine katkıda bulunan temel üretim hizmet-lerinin öncelenmesi anlaşılabilir bir durum iken pandeminin ilk altı ayından sonra geçen zaman diliminde en geride bıra-kılan kamusal hizmet alanlarından birisi eğitim oldu.
Sendikamız “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile oluşturduğu soru formu yoluyla eğitimin en etkin bileşenlerinden birisi olan öğretmenlerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair görüşlerini almak üzere diji-tal kanalla veri topladı. Geliştirilen bilgi toplama aracı, Mayıs 2021’in ilk haftasında sendikamız şube ve temsil-ciliklerine ulaştırıldı. Salgında yüz yüze iletişimin olmaması nedeniyle bilgi toplama aracı web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıldı. Bilgi toplama sürecine 3743 öğretmen gönüllülük temelinde katıldı.
Sendikamız araştırmanın ilk sonuçlarını eğitim kademe-lerine göre incelemiş ve bu hafta lise öğretmenlerinin görüş-lerine ilişkin verinin dağılımını ortaya koymuştur. Bilgi toplama aracını dolduranların 1438’i lise öğretmenidir.
Lise öğretmenlerinin yanıtları bu kademedeki öğretmenlerin ve öğrencilerin uzaktan eğitim ve çevrimiçi derslerde karşılaştığı özgül sorunları ortaya koymaktadır.
Bilgi toplama aracını en yüksek oranda dolduran grup lise öğretmenleri olmuştur.
(1438). Bölgelere göre lise öğretmenleri arasında anketin en çok yayınlandığı bölgeler sırasıyla Marmara Bölgesi (353), Akdeniz Bölgesi (238) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden (235) olmuştur. Ankete katılan lise öğretmenlerinin %61’i erkek, %39’u ise kadındır. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, öğretmenlerin en büyük oranı (78)’i 36-55 yaş grubundadır” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı