GÜNCEL HABER

Mart Ayı Açlık Sınırı 2 Bin 706 Lira Oldu

Mart Ayı Açlık Sınırı 2 Bin 706 Lira Oldu

Memur-Sen Amasya Şube İl Temsilcisi Re-cep Eliaçık, “Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araş-tırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir aile-nin açlık sınırı 2.706,9 TL, yoksulluk sınırı ise 7.716,1 TL olarak belirlendi” dedi.
Eliaçık açıklamasının devamında şu ifa-delere yer verdi; “Memur-Sen Konfede-rasyonu tarafından her ay düzenli olarak ya-pılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mart ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.706,9 TL, yoksulluk sınırı ise 7.716,1 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Mart ayında Şubat ayına göre gıda mad-de fiyatlarında ortalama yüzde 0,99’luk bir artış yaşandı. Mart ayında göze çarpan en bü-yük artışlar yüzde 61,04 artışla karnabahar, yüzde 27,88 artışla sivri biber, yüzde 9,79 artışla tavuk eti, yüzde 7,71 artışla limon, yüz-de 7,2 artışla domates; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 17,29 azalışla kabak, yüz-de 17,07 azalışla salatalık, yüzde 15,55 azalış-la marul, yüzde 12,31 azalışla kırmızı lahana, yüzde 9,32 azalışla patates madde fiyat-larında yaşandı.Mart ayında Şubat ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,04’lük bir artış gözlenirken; Mart ayında Şu-bat ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,79’luk bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Mart ayında Şubat ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.
Giyim ve kişisel temizlik madde fiyat-larında artış yaşandı
Mart ayında Şubat ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,68’lik bir ar-tış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Şubat ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 7,87 artışla örgü yünü, yüzde 6,99 artışla elbi-se, yüzde 5,62 artışla ceket madde fiyat-larında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Şubat ayına göre yüzde 5,08 azalışla yünlü kaban, yüzde 3,74 azalışla pija-ma, yüzde 2,87 azalışla kazak madde fiyat-larında düşüş gözlemlendi.
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyat-larında yüzde 2,47’lik bir artış gözlendi.
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyat-larında Şubat ayına göre en göze çarpan deği-şimin yüzde 11,82 artışla makyaj malzemeleri, yüzde 8,52 artışla tıraş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla bir-likte kişisel temizlik ve bakım madde fiyat-larında Şubat ayına göre yüzde 0,74 azalışla tuvalet ve güzellik sabunu fiyatında düşüş gözlemlendi.Mart ayında Şubat ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama de-ğişim yüzde 0,44’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 15,47 artışla PTT koli gönderme ücreti; yüzde 0,72 azalışla telefon ekipmanları madde fiyat-larında olduğu gözlendi.
Eğitim ve sağlık madde fiyatlarında artış yaşandı Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,91’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Şubat ayına göre deği-şimin yüzde 4,79 artışla yurtiçi bir hafta ve da-ha fazla süreli turlar, yüzde 4,16 artışla özel ilköğretim ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 4,37 azalışla oyun konsolu, yüzde 3,3 azalışla tablet fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
Mart ayında Şubat ayına göre sağlık mad-de fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,73’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 12,18 artışla ilaç-lar; yüzde 0,11 azalışla derece fiyatlarında ol-duğu tespit edildi.
Mart ayında Şubat ayına göre ulaşım mad-de fiyatlarında yüzde 0,37’lik bir artış olduğu belirlendi. Şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 5,49 artışla uçak ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi.
Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Şubat ayına göre yüzde 1,37 azalışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretler madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,66’lık bir artış ya-şandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüz-de 4,14 artışla pencere(pvc) madde fiyatların-da olduğu gözlendi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı