Gündem

MEB, Okullara Gönderdiği“Sınıf Risk Haritası Yönergesi” ile Öğrencileri Fişlemekten Vazgeçmelidir!

Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, “MEB, Okullara Gönderdiği “Sınıf Risk Haritası Yöner-gesi” ile Öğrencileri Fişlemekten Vazgeçme-lidir.”dedi
Başkan Mustafa Ölgün yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara “Sınıf Risk Haritası Yönergesi” gönderilmiştir. Söz konusu haritanın sınıf/rehber öğretmenleri tarafından dol-durulacağı ve öğrencilerin risk gruplarında yer alma durumlarını belirlemeye yönelik olduğu belirtilmiştir. Haritadaki verilere bakıldı-ğında; anne-babası ayrı yaşa-yan, sevgi evlerinde kalan, ailesinde süreğen hastalığı bulunan, ailesinde ruhsal hastalığı bulunan, ailesinde cezai hükmü bulunan, ruhsal hastalığı bulunan, ailesi mev-simlik işçi olan vb. veriler toplanmaya çalışılmaktadır.
Öğrenciler hakkında sınıf risk haritasında toplanması istenen verilerin tamamı 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel veridir ve bazılarının özel nitelikli kişisel veri olması nedeniyle yapılan işlem devlet eliyle öğrencilerin fişlenmesi anlamına gelmektedir. Bu du-rumda öğrencilerin ve velilerin rızası olmaksızın, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde toplanması, bunun için sınıf ve rehber öğretmen-lerin görevlendirilmesi hukuka aykırıdır ve suçtur.
Geçtiğimiz yıllarda benzer uygulamalarda görüldüğü gibi öğrenci velilerinin onayını alma sürecinin de gerektiği gibi yürütülmediği bilin-mektedir. Okul idareleri çoğunlukla velilerin onayını almadan hareket etmekte, sorulsa bile veliler ilgili kanunun bilgisine sahip olma-dığından okul istiyorsa gerekli olduğunu düşünerek onay vermektedir. Üstelik öğrenci velilerinden onay alınması, yapılan işlemin hukuk dışı olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
Türkiye’nin yurttaşlarını fişleme sicilinin kabarık oldu-ğu bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllarda il milli eğitim müdürlükleri tarafından da okullara gönderilen resmi yazılarla, okullarda “suç işleme eğilimi” olan ve bu anlamda emniyet tarafından “risk grubu” içinde değer-lendirilen öğrencilerin tespiti amacıyla benzer fişlemeler yapıldığı bilinmektedir.
“Sınıf Risk Haritası Yöner-gesi” çocukları ve öğrencileri suç işlemeye eğilimli, potan-siyel bir tehlike olarak gören çağ dışı zihniyetin gelmiş olduğu son noktadır. Okullarda bazı öğrencilerin ortada işlenmiş herhangi bir suç yok-ken resmi makamlar tarafından alenen fişlenmesi suçtur. Okullarda sivil polis görev-lendirilmesinin ardından açık açık “suç işlemeye eğilimli olan öğrencilerin tespiti” amacıyla hazırlanan söz konu-su harita en temel hukuk kurallarını bile hiçe sayarak, tek adam rejiminin karakterini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.
Hiç kimsenin, özellikle de öğrencilerin kişisel verileri, ortada hiçbir somut durum yokken bu şekilde kayıt altına alınarak kullanılamaz. Millî Eğitim Bakanlığı bu çağdışı uygulamayı derhal durdurmalı, öğrencileri fişleme anlamına gelen “Sınıf Risk Haritası Yönergesi” geri çekilme-lidir.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.