Gündem

“MEHMETÇİĞİMİZİN NEFESİNİ ENSENİZDE HİSSEDECEKSİNİZ”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil,Suriye’de derinleşen insanlık dramına karşı sınır ötesi harekat larımızın başladığı günden bugüne kadar oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyelinin geri dönmesini sağladık.”dedi

Karahocagil mecliste yaptığı açıklamada şu ifadelerine yer verdi;“Türk Silahlı Kuvvet-lerimiz, teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır gü-venliğimizi sağlamak için 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkan Harekâtını başlat-mıştır. Operasyonun ilk gününde Suriye’nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi ve 7 ay 5 gün süren harekâtta 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırılmış oldu. 3 binden fazla DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Toprak bütünlüğümüzü parçalamaya çalışan Suri-ye’nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını temizle-meye kararlıydık ve ardından 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Hare-kâtını başlattık. 57 gün süren operasyonda teröristl-erin inleri bir bir imha edilerek 6 bin 370’ini etkisiz hale getirdik. Bu harekat sonrası Milli Savunma Ba-kanlığımız ile diğer bakan-lıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte koordineli olarak hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmüştür. 1 hastane hizmete girmiş, 287 okulda 53.000 öğrenciye eğitim verilmeye baş-lanmıştır.
Hudut güvenliğimize yönelik tehdit ve düşmanca tutumların artarak devam etmesi üzerine mücadeleye “devam” dedik.
Ve daha sonra, ulusla-rarası hukuk ve BM Sözleşmesi’nin 5 inci mad-desi gereğince meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattık. Terör örgütleri tarafından kurulan bomba düzenekleri, patlayıcılar, sığınak ve tüneller tek tek imha edildi ve güvenliğin sağlanması akabinde 200 bine yakın Suriyeli sivil topraklarına geri döndü. Mehmetçikleri-mizin yoğun gayret ve çaba gerektiren çalışmalarıyla 464 okul tamir edildi ve 35 bin öğren-ci eğitimlerine devam etmeye başladılar. Akabinde 87 cami, 7 kili-senin bakım ve onarımı da mehmetçiklerimiz tara-fından gerçekleştirilmiştir. Esed Rejiminin saldırılarıyla sınırlarımıza yönelecek göçü önlemek, bölge halkının güvenliğini ve geri dönüşle-rini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Hare-katından bir yıl sonra 27 Şubat 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Harekâtı gerçekleş-tirilmiştir.
Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlar ile 3 bin 473 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiş, 370 meskûn mahal ve 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır.
2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Operasyonlar ile 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1281 adet çeşitli silah ele geçirildi, 1812 adet EYP imha edildi ve 1407 mağara kullanılmaz hale getirildi.
Suriye’de derinleşen insanlık dramına karşı sınır ötesi harekat larımızın baş-ladığı günden bugüne kadar oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyelinin geri dönmesini sağladık.
Bu harekatlardaki üstün başarılar bize gösteriyorki; kahraman Mehmetçiğimiz, korkusuz yüreklerinde vatan sevgisi ile terör örgütleriyle mücadele etmeye devam ediyorlar.
Her şey vatan için, Can için canan için, Göz kırpmaz, can veririz bir karış toprak için. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tuzakların, tacizlerin devam etmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşka-nımız Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs 2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamada operasyonların devam ede-ceği sinyalini vermiştir.
Vatanın bölünmezliği tehlikede ise hiçbir güce müsamaha göstermeyiz. Vatan topraklarına uzanan o eli kırar, o bileği büker, düşmana diz çöktürmesi de biliriz.
Türk Silahlı Kuvvetleri-miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah yine haddinizi bildireceğimiz operasyonlara Fırat’ın batısında, Tel Rifat ve Münbiç’te devam edece-ğiz. Bu bölgeleri teröristler-den temizledikten sonra aşama aşama diğer bölgelerde Mehmetçiğimizin nefesini ensenizde hisse-deceksiniz.
Hafta sonu haberlerini takip ettiğim kadar söyleye-yim, Sayın Cumhurbaşka-nımızın operasyonların başlayacağına dair açıklama yapması ile birlikte Mün-biç’te 400 PKK/YPG’li silah bırakarak arkalarına bakmadan Münbiç’ten kaçıp gitmişlerdir. Liderimiz, yıldırım gibi parladığında bu kadar korkuyorsanız, şimdi birde gök gürültüsünü dinleyin.
Hatırlarsınız geçen sene bağımsız Global (Fayr Pavır) Firepower In 2021 raporuna göre Orta Doğu’nun en güçlü ordusuna sahip ülke Türkiye olarak birinci seçildi. Herkes yükselen Türkiye’nin farkın-da. Laf ile değil, icraatları-mız ile dünya aleme kendimizi ispatlıyoruz.
PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurları, örgütün siyasi uzantıları, medya destek-çileri, yurt dışındaki bağlan-tılarıyla sınırlarını genişletmeye ve Türkiye için büyük ölçekli risk teşkil etmeye devam etmektedir.
Bu bakımdan, PKK/YPG terör örgütlerinin barın-dırıldığı Tel Rıfat ve Münbiç uzun zamandır Türk güven-lik makamları tarafından takip edilmektedir. Buradan kaynaklanan tehditleri bertaraf etmek zorundayız.
Terör örgütlerinin yanı sıra aslında karşımızdaki Avrupa var ABD var, Rusya var.
Fransa, Almanya, İngil-tere, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdıklarını ifade etseler de klikleşen üst yöne-timindekiler terör yandaş-larının ellerini, kollarını, paçavralarını sallayarak ve Öcalan posterleriyle sokak-larında, caddelerinde, meydanlarında yürüyüş, gövde gösterisi yapmalarına izin veriyorlar.
Her ne kadar Türkiye için müttefikimiz deseler de, terör örgütlerini beslemeye devam ediyorlar. Türkiye’nin bu yalanlara gösterecek ne sabrı, ne de tahammülü kal-dı. Yaptığınız tam bir ahlaksızlıktır, iki yüzlülüktür ve alçaklıktır.
Türkiye’nin yükselişinin önünü kesmek adına destek vermeye de devam edeceklerdir. Tel Rifat ve Münbiç’e tekrar döndüğü-müzde yani bu iki bölgedeki terör örgütlerini destekleyen ana aktörlerin ABD ve Rusya olduğunu görüyoruz. 2016 yılında terör örgütleri sald-ırılar düzenleyerek, Rusya’nın da hava desteğiyle Tel Rıfat’ı işgal etti.
Bir yandan Ukrayna’daki faaliyetlerini sürdüren Rusya diğer yandan da Tel Rifat için askeri güç olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Tel Rifat’ı Rus-ya’nın desteği ile işgal eden örgüt, Münbiç’i ise ABD güçlerinin desteğiyle işgal altına almıştır.
Yukarıda belirttiğim gibi güney sınırlarımızı ve güvenli bölgeleri tehdit eden sadece terör örgütleri değil, onları besleyen başımıza musallat eden bu dev-letlerdir.
Türkiye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü koru-mak adına yıllardır mücadele edilmiştir ve edilmeye devam edilmektedir. Ancak sınır ötesi operasyonlarının gerekliliği konusunda ilk adımları atan hükümetimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde bunu gerçek-leştirdi ve asıl düşmanın kimler olduğunu herkese gösterdi.
Karşımızda kim olursa olsun Türkiye’nin toprak-larına göz koyan, risk teşkil eden ve destek veren PKK/YPG’ye, diğer terör örgütleri ile uzantılarına ve destekleyen herkese karşı tavrımız bellidir.
Bu tehdit var olduğu sürece karşımızda PKK/YPG’nin hamiliğini yapan küresel güçlerde olsa geri adım atmadan mücadele etmeye, karşı koymaya devam edeceğiz.
Bizler, kendinden on kat daha büyük, güçlü bir düşman ordusunu mağlu-biyete uğratmak gibi şanlı bir geçmişe ve cedde sahip milletiz. Hem Batıda hem Doğuda, hem de Güneydeki fetihlerimiz ile güneşin hiçbir zaman batmadığı Cihan İmparatorluğunu kurmuş bir devletiz.
Şimdi de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu asli görevi üstleniyor. Asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, güçlü askerî donanmalarımız, her zaman ve her yerde, hem karada, hem havada, hem deniz de, hem de siber savunma, gü-venlik teknolojisi ile mille-tinin emrinde ve daima görevinin başında olacaktır.
Savunma sanayisinde yapılan yatırımlar, 2016 yılından bu yana sahada edinilen tecrübe ve başarılar ile gelişmeye devam edecek-tir. Bu vesile ile halkımdan şunu istiyorum. Vatanını, bayrağını, askerini seven her bir vatandaşımız ellerinden gelen desteği askerimize versinler. Muhakkak Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Meh-metçiklerimize dualarımızda yer verip, özellikle Peygam-ber Efendimizin zırh gibi koruyan Cevşen Duası’nı Mehmetçiklerimizin üzerin-den eksik etmeyelim.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.