Son Dakika

Meme kanserinde düzenli kontrol ve erken tanı hayat kurtarıyor”

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz,Her 8 kadından birinde görülen meme kanseri,kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alıyor.”dedi
Ancak erken tanı geliş-tirilmiş yeni tedavi yöntem-leri sayesinde sağkalım oran-ları giderek arttığına dikkat çeken Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Ner-giz,Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir.”dedi
Meme kanseri, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkar. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dün-yada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir.
Meme kanserinde yaşam şekliyle ilişkili değiştirile-bilecek risk faktörleri şöyledir:
Fazla kilolu ya da şişman (obez) olmak,Yeterli fiziksel aktivite yapmamak (hareket-siz bir yaşam sürmek),Hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak,Doğum kontrol hapı ve iğnesi kullan-mak,Menopoz sonrası hor-mon tedavisi almak
Alkol kullanmak: Özellikle günde 1 bardaktan (1 bira, 1 bardak şarap, 1 duble sert alkollü içecek) daha fazla alkol tüketimi riski daha çok arttırmak-tadır.
Meme kanserinde değiştirilemeyecek risk faktörleri ise şunlardır: Kadın olmak: Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görül-mektedir. Yaş almak: Yaş arttıkça meme kanseri riski artmaktadır. Belirli kalıtsal genlere sahip olmak (özellikle BRCA1, BRCA2 gibi) Ailede meme kanseri öyküsünün olması: Birinci derece akrabalarda (anne, kız kardeş, kız çocuk) meme kanseri görülmesi riski iki kat artırmaktadır. Meme kanseri olan kadınların çoğunluğunda (yaklaşık 10 kişiden 8’inde), ailede meme kanseri öyküsü olmadığını belirtmek önemlidir. Kişinin bir memesinde kanser olması: Diğer memede ve aynı memenin diğer bölgelerinde de kanser görül-me riskini arttırmaktadır. Yoğun meme dokusuna sahip olmak Memede iyi huylu oluşumların (fibroadenom gibi) olması Erken adet (mens) görmeye başlamak (özellikle 12 yaşından önce) Menopoza özellikle 55 yaşından sonra girmek Göğü-se radyoterapi almış olmak.
MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ
Memelerinizin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bilmek, meme sağlığının önemli bir par-çasıdır. Meme kanserini olabildiğince erken yaka-lamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapıl-masının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur.
Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebil-mektedir:
Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi (belirgin bir yumru hissedil-mesi bile)
Memede ya da meme ucunda ağrı Meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (egzama, mayasıl) Meme ucunda çekilmeler Memede portakal kabuğu görünümü Meme derisinde tahriş Tek taraflı meme ucunda akıntı- özellikle kanlı akıntı Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği
Meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuk-lanma, kalınlaşma
Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir
Bu belirtilerden herhangi biri meme kanseri dışındaki şeylerden de kaynaklansa da, belirtiler görüldüğünde, nedeninin bulunabilmesi için bir genel cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır.
Tanı:
Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar be-lirti vermeyebilir. Meme kan-serine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlen mesidir.
Erken tanı için aşağıdaki yöntemler uygulanmak-tadır:20-40 yaş arası: Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalıdır. (Kendi kendine meme mua-yenesi broşürüne https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-yayinlar/afis-brosur web adresinden ulaşılabilir.) Meme kanseri belirtilerden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvu-rulmalıdır. Ayrıca iki yılda bir doktora meme muayenesi için gidilmelidir.
40-69 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalı, yılda bir doktora meme muayenesi için gidilmeli ve iki yılda bir mamografi çektirilmelidir.
Ülkemizde her ilde var olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkez-lerinde (KETEM adreslerimiz https://hsgm-.saglik.gov.tr/tr/ketem) ücretsiz olarak mamografi çekilmekte; ayrıca kendi kendine meme muayenesi eğitimleri ve broşürleri de ücretsiz olarak verilmektedir.
Tedavi Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup; tedavi kararında has-talığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi (rad-yoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulan-maktadır.
Korunma Tüm kanser-lerde olduğu gibi; sağlıklı (sebze ve meyveden zengin) beslenme alışkanlıkları, haftada en az 150 dakika orta düzeyde (en az 10 da-kika tempolu yürüyüş, bisik-lete binme gibi) ya da hafta da en az 75 dakika ağır düzeyde (en az 10 dakika koşma, yüzme gibi) fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma ile alkol kullanmama meme kanseri riskini azalt-maktadır.
Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Özellikle 1,5-2 yıl emzir-menin de anneyi meme kan-serinden koruduğuna dair çalışmalar bulunmakta-dır.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.