Gündem

MEMURLARIN YEMEK YARDIMI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Türkiye Kamu Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen, kamu görevlilerine yapılan yemek yardımının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Başkan Şemsettin Dümen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde işçilerin yemek ücretleri 17 TL’den 55 TL’ye çıkarılmış ve özel sektör çalışanlarına ödenecek yemek yardımları vergi dışında tutulmuştur.
Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi, vatandaşların çeşitli sosyal yardım ve ödemeler yoluyla desteklenmesi ile mümkündür. Yapılan bu türlü ödemeler, yalnızca belli kesim-lere değil ayrım yapılmaksızın tüm çalışan kesime sağlandığında daha da anlamlı olacaktır.
Öyle ki, kamu işçilerine günlük 55 TL yemek yardımı ödenmektedir. Buna karşın kurum ve kuruluşlarda kamu görevlilerimiz Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği uyarınca kendi bütçelerinden günlük 2,07 TL ile 10,09 TL yemek bedeli ödemek zorundadır.
Yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda ise memurlara yapılacak yemek yardımı konusu büyük bir sorun haline gelmiştir. Yönetmelik gereği memurlara yemek yardımının nakdi olarak verilmesi nedeniyle, yemek hizmeti sunulmayan kurumlarda me-murların başka kurumların yemek-hanelerine yönlendirmekte, çoğu zaman bu kurumlarda yemek sıkıntısı yaşan-makta ve memurlarımız kendi imkânlarıyla öğünlerini geçiştirmek zorunda kalmaktadır.
Dolayısıyla sunulmakta olan bir hizmetten işçiler bütünüyle faydalanırken bazı memurlar belirli bir ücret karşılı-ğında faydalanabilmek yemek hizmeti olmayan kurumlarda ise kamu çalışan-larının yemek konusu büyük bir çileye dönmektedir.
Böyle bir uygulama adaletsizlikleri ve mağduriyetleri de beraberinde getirmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi ve adaletsizliğin giderilmesi için yemek hizmeti sunulan kurumlarda kamu çalışanlarından yemek bedeli alınması uygulamasına son verilmesi ve bütün çalışanlarımızın yemek hizmetinden bedelsiz olarak faydalan-ması, yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına ise işçilerde olduğu gibi günlük 55 TL lik tutarın nakit olarak ödenebilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.