Son Dakika

Meslek Liselerinde staj krizi çözülmelidir”

Meslek Liselerinde staj krizi çözülmelidir”

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, Meslek Liselerinde staj krizi çözülmelidir dedi.
Terzi, “Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-dürlüğü’nün 12.03.2021 tarih, 22301929 sayılı “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İşlet-melerde Beceri Eğitimi ve Staj Çalışması” konulu yazısında, Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile birlikte Anadolu Meslek Programı 12 nci sınıf öğrencilerinden “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” dersinin uzaktan eğitim veya yüz yüze olarak görenlerin staj çalışmalarının tam yıl eğitim kapsamında plan-lanacağı, Anadolu Meslek Programı 12 nci sınıf öğren-cilerinin “İşletmelerde Beceri/Mesleki Eğitim” der-sinin içeriği ile staj programı içeriği birlikte değerlen-dirilerek yüz yüze eğitime de-vam edilen günlerde bir-leştirilmiş eğitim uygula-narak tam gün tam yıl uygu-laması esaslarına göre tamamlanmasının sağlana-cağı, ifade edilmiştir.
Ayrıca, Milli Eğitim Ba-kanlığı Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü’nün 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj Çalışması başlıklı yazısında, http://mtegm.meb.gov.tr/www/sss.php adresinde uygulamanın nasıl olacağına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ancak, bu durum Sağlık Meslek Liselerinde sorunlara sebebiyet verecek mahiyettedir. Sağlık Meslek Liselerinde görülmekte olan İşletmelerde Mesleki Eğitim derslerinin staj yerine sayılarak mü-kerrer uygulamaya sebebiyet verecek bu uygulamanın giderilmesi gerekmektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak, Sağlık Meslek Liselerinde görülmekte olan İşletmelerde Mesleki Eğitim derslerinin 12. sınıf öğrencilerinin staj süresinden sayılması hususunda gerekli işlem-lerin ivedilikle yapılması için; MEB’e talepte bulunduk.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.