Gündem

Mevlid-İ Nebi, Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Büyük Bir Coşkuyla Kutlanmaya Devam Ediyor

Bu kapsamda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü’nün düzenle-diği programda “Peyga-mberimiz, Cami ve İrşat” konulu konferans verdi.
Programa Gümüş-hacıköy ilçesi Kayma-kamı Ali Cemal Altınöz, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe protokolü, din gö-revlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Peygamberlerin insanlığa rehber ve örnek olduklarını ifade eden İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, şöyle konuştu:
“İlahi çağrının son ve evrensel temsilcisi Hz. Muhammet Mustafa (s.a.s) da insanları, hik-met ve güzel öğütle İs-lam’a davet etmiş, haya-tıyla en güzel örnekliği göstermiş ve yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele etmiştir. Şüphesiz onun hayatı, ahlakı, sünneti, davet ve tebliğ metodu, bütün Müslümanlar için en ideal örnektir. İnancı ve gayreti, samimiyeti ve ihlası, güvenilirliği ve doğruluğu, sabrı ve mer-hameti, fesahatı ve belâ-gati, onu davetinde başa-rılı kılan en bariz özellik-lerdir. İslam’ı insanlara anlatma ve öğretme mü-cadelesinde sevgili pey-gamberimiz, muhatap-larına değer vermiş, on-lara anlayabilecekleri şekilde tebliğde bulun-muş, tebliğ ettiklerini ilk önce kendisi yaşamıştır. Onun içindir ki her sözü, insanlara tesir etmiştir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.