Son Dakika

MEYVE-SEBZE KURUTMA TESİSİ HİZMETE AÇILDI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin (OKA) hazırladığı Amasya Çiğdemlik kö-yünde DOKAP, Yeşil-ırmak Havzası Birli-ğinin destekleri ile oluşturulan meyve-sebze kurutma tesisi-nin açılışı törenle ger-çekleştirildi.
Açılış programına, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekili M. Levent Karaho-cagil, Amasya Bele-diye Başkanı Mehmet Sarı, İl Emniyet Mü-dürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ay-han Aygün, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, MHP Amasya İl Başkanı Şuayip Ak, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesme-kaya, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Şahin ve Celil İnce, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.
OKA, DOKAP ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin destekleri ile oluştu-rulan meyve-sebze kurutma tesisinin açılışında bir arada ol-maktan mutluluk duy-duğunu belirten Amas-ya Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuş-masında şunları kaydetti;“Bu işlet-menin açılışında yoğun gayret gösteren Mustafa kardeşimize teşekkür ediyorum. Çiğdemlik köyümüzde bu şekilde teferruatlı bir tesisin açılması bir başlangıçtır. Önemli olan surda bir gediğin açılmasıdır.

Bu manada özellikle başta OKA, DOKAP, Yeşilırmak Havzası Birliğine, Sn. Valimize ve Sn. Siyasetçilerimize huzu-runuzda teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum” dedi.
Amasya’nın tarımsal örgütlenme ve marka oluşturma konusunda far-kındalıklarının arttırıl-masını hedeflediklerini belirten Vali Masatlı şu ifadelere yer verdi,”Çiğdemlik Köyümüze TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüş-türülmesi Projesi kapsa-mında kurulan, meyve ve sebze kurutma tesisinin açılışını gerçekleştiri-yoruz.”dedi
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğimizin Projesiyle hayata geçirdiğimiz meyve ve sebze kurutma tesisimizin açılı-şının Çiğdemlik Köyümüze ve Amasya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için gıdaya, gıda için de suya ve verimli arazilere ihtiyaç duymak-tadır. Amasyamız verimli ovaları ve her geçen yıl artan sulama imkânlarıyla, tarımsal üretimde önemli bir konumda yer almaktadır. Tarımsal, hayvansal ve endüstriyel faaliyetlerin kombine edildiği Ülkemizin ilk Besi OSB lerinden birisi, Amasya’mızda kurulan Suluova Besi OSB mizdir.
İl yöneticileri olarak bizlerde Amasya’nın sahip olduğu bu büyük potansiyel-den en üst seviyede yarar-lanmak için gereken tüm çalışmaları yapmaya devam etmekteyiz. İlimiz tarım ve hayvancılığına yönelik yatırımların yanı sıra; Amasya Misket Elması, Çiçek Bamyası, Merzifon Keşkeği, Amasya Baklalı Dolma, Amasya Çöreği ve Amasya Beji Mermeri ile ilimize özgü 6 adet ürünün Coğrafi İşaret Tescilini almış bulunmaktayız. İnşallah yapmış olduğumuz başvuru-larla da, toplamda 24 adet ürünün Coğrafi İşaret Tescilini almayı hedeflemek-teyiz. Bildiğiniz üzere Coğrafi İşaretler bir şehrin, bir Ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak, tadını, şeklini ve üretim yöntemini muhafaza ederek korunma-sını sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Bizlerde Valiliğimizin öncülüğünde yöremize özgü ürünlerin Coğrafi İşaret Tescillerini alarak, ilimizde yetiştirilen ürünlerin kalitesini ve özgünlüğünü tescillemek, bu sayede üreticimizi modern üretim yöntemlerine teşvik ederek gelirlerini yükseltmeyi hedeflemek-teyiz.
Ayrıca ilimizin tarımsal sulama kapasitesine de büyük önem veriyoruz. İl Özel idaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında 8 kat arttırdık. 2020 yılında İl Özel İdaremizin yaptığı çalışm-alarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilir-ken bu yılki yatırımlarımızla yaklaşık 2 bin 500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz. Devlet Su İşleri ise başta Aydınca Barajı olmak üzere Geldingen Ovası sulaması ve muhtelif köy ve bölgeleri-mizdeki kapalı sulama sistemlerinin yapımına de-vam etmektedir. Müdürlüğü-müz ayrıca kuraklık nedeniyle bölge bazında sulama planlamaları da yap-maktadır.
İlimizdeki nadas alanları-nın daraltılması maksadıyla nohut üretimini destek-liyoruz. Bununla birlikte yonca, tritikale, incir, Amasya elması, kiraz, cennet hurması ve çilek gibi bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere destekleri-mizi verdik. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2020 yılında tarımsal üretime ayırdığı bütçe 1 mil-yon 78 bin TL iken, bu raka-mı 2021 yılında 3.3 milyon TL’ye çıkardık. İl Özel İdaremiz ise bu yıl tarımsal üretime 2.2 milyon TL’lik kaynak ayırmıştır.
İlimiz tarımına baktığı-mızda, yapılan yatırımların neticesini ziyadesiyle aldığı-mızı görmekteyiz. Özellikle ilimiz genelinde tarımsal sulama faaliyetlerine verdi-ğimiz ciddi önem netice-sinde, birçok üründeki veri-mimiz, bölgemiz hatta Ülke-miz ortalamasının üstüne çıkmış bulunmaktadır. 2020 yılında ilimiz genelinde 192 Bin Ton sebze üretimi, 1 Milyon 432 Bin Ton tarla bitkileri üretimi, 116 Bin 327 Ton meyve üretimi ger-çekleşmiştir.
Bizleri en çok memnun eden hususlardan birisi de, tarımsal üretimdeki başarı-mızın ihracat rakamlarına belirgin bir şekilde yansımasıdır.
2020 yılında ilimizde; Tahıl ve başka yerde sınıf-landırılmamış bitkisel ürün-lerin ihracatı 38 Bin Dolar iken, 2021 yılının ilk 9 ayında bu rakam 103 Bin 500 Doları aşmıştır.
2020 yılında; Sebze, bah-çe ve kültür bitkileri ürün-lerin ihracatı 180 Bin 500 Dolar iken, 2021 yılının ilk 9 ayında 405 Bin Doları aş-mıştır.
2020 yılında; Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkilerinin ihracatı 239 Bin 500 Dolar iken, 2021 yılının ilk 9 ayında 671 Bin 200 Doların üzerine çıkmıştır.
Dekar başına verimin her geçen yıl artması bizleri çok memnun etmektedir. İnşallah bu artış trendini yatırımlarımız, projelerimiz ve üretim yöntemlerinin modernleşmesiyle sürdürmeyi hedeflemek-teyiz.
Değerli katılımcılar; bugün Çiğdemlik Köyümüze TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüş-türülmesi Projesi kapsa-mında kurulan, meyve ve sebze kurutma tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu projeyle, köyümüzün ve ilimizin kat-ma değerli ürün yetiştiri-ciliği portföyüne katkı sunulmuş olacaktır.
Bu projeyle çiftçilerimizin gelir seviyesini arttırmayı, elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini hedef-lemekteyiz.
İnşallah bu projeyle;
İlimizin tarımsal işleme, kurutma, paketleme ve muhafaza konusunda alt-yapı eksikliğinin gideril-mesi;
Tarımsal kooperatifleşme konusunda eksikliklerin giderilmesi; Üretilen tarım ürünlerinin katma değerini arttırma ve pazarlama imkânlarının arttırılması;
Tarımsal örgütlenme ve marka oluşturma konusunda farkındalıkl-arının arttırılması sağlana-caktır.
Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin bu projeden maksimum kazanım sağlamalarını ve ziyadesiyle faydalanmalarını temenni ediyorum. Bu güzel tesisi-mizin Çiğdemlik Köyümüze ve ilimize hayırlara vesile olmasını diliyor, aramızda olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı