Son Dakika

Milletimizin İradesi İle “2023’te de “Biz Burdayız

Ak parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, TBMM’de yaptığı açıklamada, Ak Parti’nin kurulduğu ve tek başına iktidar olarak göreve başladığı günden itibaren aynı ilkeler ve hizmet etme bilinci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi.
Milletvekili Karahocagil, “Amacımız, partimizin de adı olan Adalet ile birlikte kalkınmayı sağlamak, milletimizin her bir ferdinin refah düzeyini artırarak ülkemizin geliş-mesini ve her alanda kendine yeten bir ulus olmasını sağ-lamaktır.
Adil, gerçekçi ve milletimizin ihtiyaçlarını gözeten kalkınma hedefleri ile yolumuza devam ediyoruz. Tabi ki bu yolda ilerlerken son yıllarda Koronavirüs salgını ile başla-yan sonra ülkemizi de içine alan küresel krizi bahane etmiyor sorumluluklarımız-dan kaçmıyoruz.
Yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik yapılanmayı görüyor ve ülkemizin kalkınması yönün-de bilinçli adımlarla çalışmalarımızı sürdürü-yoruz. Öncelikli olarak geleceğimiz olan çocuklarımı-zın milli, manevi, kültürel, tarihi değerler ile vatansever bireyler olarak yetişmeleri için bütçede en büyük payı “eğitim” alanında yapılacak hizmetlere ayırdık.
Malumunuz üzere Kovid 19 belası ile küresel anlamda zor bir süreçten geçtik ve alınan tedbirler ile en az za-rarla anlatmaya çalışıyoruz.
Bununla birlikte birçok ülkede olduğu gibi doğal afetler ile boğuştuğum bir yıl oldu. Yangın ve sel felaketleri ile mücadelemizi verirken bu süreç maalesef kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi.
Şöyle ki yılın son iki ayına gelmemize rağmen ihtiyacı-mız olan yağışlar gerçekleş-medi. Kuraklığın beraberin-de getirdiği genel ekonomik çalkantılar ülkeleri gıda tedariği konusunda endişeye sevk etmekte, bu da stokları yükseltme eğilimine, dolayısıyla küresel düzeyde fiyatların yükselmesine se-bep olmaktadır.
Türkiye olarak durumun farkında ve ilgili bakanlıklar ile değerlendirmelerinizi yapıp tedbirlerimizi alıyoruz.
Öncelikle çiftçimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle arz açığımızın olduğu ürünlerin üretimi hususunda çiftçimize daha çok destek veriyoruz.
Hükümetlerimiz dönemin-de verdiğimiz tarımsal des-tek rakamı bugünkü fiyat-larla 396 milyar lirayı bulmuştur. Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken mazot maliyetinin yüzde 50’sini karşılamayı sürdürdük.
Toprak Mahsulleri Ofisimizi hem ürünlerin hak ettikleri fiyattan alımı, hem de çiftçilerimize uygun fiyatlı hububat ve yem bitkisi satışı konusunda etkin şekilde kullanıyoruz.
Tarım sigortasından sonra gelir koruma sigortası uygulamasını da hayata geçi-rerek çiftçilerimizin alın terini güvence altına almaya gayret gösteriyoruz.
Çiftçimizi kuraklık karşı-sında korumaya yönelik sigortalardaki devlet deste-ğini verim değerinde yüzde 80’e, primde yüzde 70’e yükselttik.
Bu yıl TARSİM kapsamında düzenlenen poli-çe sayısı 1 milyon 810 bine, prim desteği miktarı da 1,8 milyar liraya çıktı.
Topraklarımızın verimini artıran sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz.
Bugüne kadar 600 baraj ve 1457 sulama tesisi inşa ederek ülkemizin hizmetine sunduk. Allah’ın izni ile şim-diye kadar nasıl zorlukları, tuzakları aşıp iç ve dış boz-guncu güçlerin kirli oyunları-na kendilerini düşürdüysek omuz omuza verip inşallah güç birliği ile tüm sıkın-tıların üstesinden geleceğiz.
Gayretimiz vatan, bayrak ve milletimizin refahı için. Büyük ve güçlü bir Türkiye’nin inşasını yere sağlam basan adımlarla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Diğer temel hizmetlerin alt yapılarında hayata geçirilen tarihi reformlara rağmen kendi siyasi ve şahsi çıkarlarını düşünenler “ça-mur at izi kalsın” mantığıyla yalan ve iftira kampanya-larına devam etmektedirler. Hatta ve hatta ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz koyan; askerimizin, polisimi-zin, doktorumuzun, öğretmenimizin, gençleri-mizin yani masum ve mazlu-mun kanını akıtan, anne-babalarının ağlamaktan göz pınarlarını kurutan terör örgütleri ile birlikte çalış-maktan ve propaganda yapmaktan vazgeçme-mektedirler.
Olsun! Nitekim kargalar sürü halinde kartallar ise en yüksekte ve tek başına uçar. Bizler hak, adalet ve yarının ülkesi için ömrünü adayan kartalın yolundan gitmeye devam edeceğiz.
Allah aşkı ve inancı ile gücünü yüreğinden ve bileğinden alan, kendi nefis-lerini bir kenara bırakıp devlet olmak adına savaşıp düşmanını bozguna uğratan, Türk’ün namını yedi cihana salıp korku uyandıran bir o kadar da aman diyene kılıç kaldırmayıp cemal yüzünü gösteren atalarımızı rahmet ve dua ile anarak Cumhur ittifakımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ülkemizin bekası için çalışıp, yolumuza devam edeceğiz.
Vatan, bayrak, şeref ve namus için canını yok sayan atalarımızı kendimize rehber alıp aşılmaz sanılan sıkın-tıları aştığımız, yapılamaz denilen işleri başarılı bir şekilde yaptığımız gibi gücünü şeytani düşünceden alan ve kötülükten beslenen bu hain zihniyetinde kökünü Allah’ın izniyle kurutacağız.
Geçmişine, köklerine ve seçmenlerine güvenmeyip, terör örgütünün oyuncağı olan HDP nin kuklası olmayı kendine yakıştıran CHP ve boyunduruğuna girdiği efendilerine ne zaman ne geçit vereceğiz.
Yapılamaz denilen kara, hava ve deniz sahalarındaki savunma sanayimizdeki başarılı çalışmalarımız başta olmak üzere “ülke çöktü, millet bitti, devlet battı” gibi söylemler sadece çeneleri çalışan, lafla peynir gemisinin yürümeyeceğimi anlamayıp, hiçbir başarılı işe imza atamayan fitne tohumu partiler ile bu coğrafyada 1000 yıldır varlığımızdan rahatsızlık duyan hazımsız-lara inat güçlü bir ekonomiye sahip olup ihracatta tercih edilen bir ülke olma yolunda çalışmalarımıza devam ede-ceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi “Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi başta olmak üzere orta teknoloji gerektiren alanlarda bizi önemli bir yere taşıdı” geli-nen bu noktada hedefimiz hep yenisini ve en iyisini yapmak olacak.
Biz yaparız onlar konuşur. Nice aşılmaz sanılan engelleri aştığımız, bitirile-mez sanılan sıkıntıları bitirdiğimiz gibi bu kirli, karanlık, bozguncu zihniye-tinde köklerini Allah’ın izniyle kurutacağız. İnşallah milletimizin iradesi ile “2023’te de “ Biz burdayız.” diyeceğiz.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı