Gündem

“Milli Kültür, Milli Siyaset, Milli Devlet” Konulu Konferans Yoğun İlgi Gördü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Baş-danışmanı ve TBMM 25 ve 26’ncı dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin 100’ün-cü yılına girerken Milli Kültür, Milli Siyaset, Milli Devlet” konferan-sı düzenlendi.
Amasya’yı bilimle tanıştırmak, dünyaya entegre etmek istedik-lerini söyleyen Bele-diye Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında şunları kaydetti; Bugün bu sözümüzün icretı noktasında ilmile alim olan edep ve ada-bını kendimize erdem kabul ettiğimiz Amas-ya teşkilatımız Nu mutlu Amasyalılara diyorum.”dedi
“Bugün ayrı bir özellik, ayrı bir güzel-lik var. Amasya’mızı ilimle tanıştırmak, Amasyamızı dünyaya entegre etmek isti-yoruz. Kimler durum-dan vazife çıkartıp, pay kapmak istiyor onlar konusunda hepimizi bilgilendirecekler. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tür konferansların olma-sını da canı gönülden arzu ediyorum. Ben Amasyalı hemşeh-rilerime bir şey söylemek istiyorum, yarın Amasya’mız ilmiyle alim olanlarla buluşacak. Yarın Amasyamız Amasya’ya gel-meyenlerle beraber olacak. Yarın Amasyamız kendine ufuk çizecek büyüklerimizle beraber olacak. Yarınki toplantı Samsun’da olacaktı. Hocamızın gayretleri ile bu mühim toplantımız şehrimize alındı, çok emeği geçti huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli Amasyamız için çok önemli bu manada da çok mutluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İşin sahipleri, ilim sahipleri buradayken kendimize yol önderi kabul ettiğimiz ve hep söylediğim gibi Sn. Genel Başkanımızın duru-şunu, tavrını ve tarzını taklit ediyorum. Yine ken-disi için aynı düşünceler içinde bulunduğum değerli büyüğümüze mikrofonu teslim etmek istiyorum, katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Sarı’nın konuş-masının ardından MHP Genel Başkan Başdanış-manı, TBMM 25. ve 26. Dönem Osmaniye Millet-vekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Cumhuriyetin 100. Yılına Girerken, Milli Kültür, Milli Siyaset, Milli Devlet konulu konferans sunumunu gerçekleştirdi. Programın sonunda Ersoy’a Vali Masat-lı, Başkan Sarı, siyasi parti temsilcileri çiçek ve hediye takdiminde bulundu.
Başkan Sarı’nın konuşmasının ardından MHP Genel Başkan Baş-danışmanı, TBMM 25. ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Cumhuriyetin 100. Yılına Girerken, Milli Kültür, Milli Siyaset, Milli Devlet konulu konferans sunumunu gerçekleştirdi. Programın sonunda Ersoy’a Vali Masatlı, Başkan Sarı, siyasi parti temsilcileri çiçek ve hediye takdiminde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bah-çeli’nin Başdanışmanı ve TBMM 25 ve 26’ncı dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Amasya Belediyesi tarafından düzen-lenen “Cumhuriyetin 100’üncü yılına girerken Milli Kültür, Milli Siyaset, Milli Devlet” konferansta yaptığı konuşmasında ise; Bu memleket Konstan-tinopolis’i İstanbul yapan Fatih’in rüyasını gördüğü, geliştiği şekillendiği, Mısır Seferi ile kutsal emanetleri getirip Halife-i Rumi Yavuz Sultan Selim Han’ ın hayalini kurduğu, fetret devrinden bu memleketi çıkartan sultanların yetiştiği bir memlekettir.
Bu memle-ketin mekanı ve ruhu birbi-rine mütenasiptir. Bununla yetin bu memleket bu tari-hin sorumluluğunu Kuvayi Milliyenin sorumluluğunu merkez üssü olmakla, Hacı Tevfik efendinin daveti ve duası ile yola çıkan ve Amas-ya Genelgesi ile milletin geleceğini yine milletin azmi ve kararı kurtaracağını ifade eden bir şehirdir. Bu sebeple bu şehrin maneviyatına, haysiyetine, tarihine, şahsi-yetine uygun nesillerin yetiştirilmesi sadece milli eğitimin, okulun değil bu şehirdeki aklı başında ki her kanaat önderinin sorum-luluğudur. Biz Türkler millet anlayışını geç-miş,şimdi ve gelecek üzerine kurarız. Geçmiş, şimdi ve gelecek bir bütündür. Bugün sizler birey olarak dün akşam yarın bu konferansa gideceğim niyetini kalbinize aldığınız için bugün burada-sınız. Geçen yıl bu sene yapılacak olan sınava hazırlanacağım diye niyet ederek çalışmaya başladığın için sınava girdin ve müca-dele veriyorsun ve başardın yada yeniden başarma mücadelesi içerisindesin bireysel hayatta da, toplum-sal hayatta da, millet haya-tında da, devletler haya-tında da olaylar aynı bu şekildedir. Dün dünde kal-maz, dün bugünü belirler. Bugün yaptıklarınız da yarınınızı belirler. Kendi özel hayatımız da ki plan programdan eyleme kadar kendi hayatımızın arka planında ki üç yılı beş yılı çıkardığımız da eğitim hayatımız geriye düşer ve bizim o üç beş yılı çıkarama-yız çünkü biz bu yılların toplamı ile varız. Zaman çok hızlı geçer ama zaman kaybı olmaz biriktirir ve var eder, bireyleri şahsiyete dönüştü-rür, milletleri tekamül ettirir, medenileştirir. İçerisine irade koyarsan kentlerle şehirlerle beraber seni medeni milletler sevi-yesine devam ettirir. Bu kapsamdan baktığımızda Türkler devleti ebed müddet görürken bu bahsetmiş olduğumuz dün, bugün ve gelecek çizgisizde meselelere yaklaşmış bir millettir ve tarihte istisna özellikleri olan karakterlere sahiptir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılının arifes-inde ise bunun arkasında bin yıllık Anadolu tecrübesi, 2500-3000 yıllık anadolu öncesi bizim Maveraun Vadisinde var ettiğimiz Tanrı Dağı eteklerinden bu tarafa yeryüzüne nizam ve mücadelelerin sonucudur. Birey devlet hayatının içerisinde bir hiçtir. Belirli bir süre makamları işgal eder ve çekilir. Birey çekil-dikten sonra devlet hayatı devam eder.
Anadolu’dan bir çok şehre üniversite okumaya gelmiş pek çok Anadolu çocukları milliyetçilerle birlikte gelip Türkiyenin derdine yapmaya çalışı-yorlar çünkü anadolu yasası öyle bir madden koyuyor ki devletin iradesini anayasal olarak milletin iradesini devletin içerisinde kurum-larla temsil eder diyor.
Milliyetçi hareket partisi hilal içerisinde ki kurulu 1969 dan 2023’e kadar tüke-nen süreçte tarihin içeri-sinde çok önemli roller olmuştur.
74 78 arası hükümetler içerisinde 57’ci hükümette ve kriz anlarında 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimin-den başörtü krizine kadar Cumhurbaşkanlığının hükümet etmesi sisteminde doğuşundan 15 Temmuz gecesine kadar süreçler ya-şanmıştır.
15 Temmuz ihanetinden sonra 2010’dan sonra krizin-den sonra kendine gelen Türk Milli devleti ve Türk milli siyaseti bu alanlara yatırım yapmıştır.
Amasya Belediyesi tarafından organize edilen ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı, TBMM 25. ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy tarafından verilen Cumhuriyetin 100. Yılına Girerken, Milli Kültür, Milli Siyaset, Milli Devlet konulu konferansa yoğun ilgi gös-terildi. Konferansa Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, MHP Amasya İl Başkanı Şuayip Ak, Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Akpınar, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, siyasi partilerin temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı