Son Dakika

MİLYONLARCA EMEKÇİMİZ ADINA CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK SİYASİ İKTİDARDAN 15 TEMEL TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ

MİLYONLARCA EMEKÇİMİZ ADINA CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK SİYASİ İKTİDARDAN 15 TEMEL TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ

Amasya CHP İl Başkanı Av. Turgay Sevin-di 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
1 Mayıs, dünyanın her yerinde işçi sını-fının ve emeği ile geçinenlerin her türlü sö-mürüye ve üreteni ürettiğine yabancılaştıran kapitalist sisteme karşı birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.
Bugün, salgının gölgelediği 2021 1 Ma-yıs’ında; hakça paylaşılan, insanca çalışılan ve yaşanan, adil, eşit ve özgür bir dünya ve ülke umudunu inatla ayakta tutan; her şeye rağmen dünyanın dört bir yanında üretmeye ve değer yaratmaya devam eden tüm emek-çileri saygıyla selamlıyoruz!
MİLYONLARCA EMEKÇİMİZ ADINA CUM-HURİYET HALK PARTİSİ OLARAK SİYASİ İKTİDARDAN 15 TEMEL TALEBİMİZİ YİNE-LİYORUZ.
1)Zorunlu üretimin ve hizmetlerin yer al-dığı tüm iş yerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı tanınmalıdır.
2)Pandemide 1 yıllık süre içerisinde en az 861 emekçi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Covid-19 çalışanlar adına meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
3)İşten çıkarma yasaklarında tüm istis-nalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29’dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır.
4)Ücretsiz izin köleliğine son veril-melidir.
5)Faaliyetleri bu süreçte etkilenen iş yer-leri için kısa çalışma ödeneği pandemi son-rasına kadar devam ettirilmelidir.
6)Kısa çalışma ödeneği pandemi son-rasına kadar devam ettirilmelidir. Kısa Çalış-ma Ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır. Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kap-samına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2825 TL asgari ücret olarak belir-lenmelidir.
7)Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamında yer alan işçilerin emek-lilik si-gorta primleri merkezi bütçe tarafından kar-şılanmalıdır.
8)Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmelidir.
9)İşsizlik sigorta fonunun maddi kay-nakları sadece işçiler için kullanılmalı, iş-verenlere yönelik teşvik ve desteklere son verilmelidir.
10)Sendika ve toplu sözleşme hakkının önünde ki tüm engeller ortadan kaldırıl-malıdır.
11)Uzaktan yani evden çalışmada işçilerin hakları kesin ve kati bir şekilde belirlenmeli, uzaktançalışmanın sömürü aracına dö-nüşmesine izin verilmemelidir.
12)Sigorta kaydı olmadan kayıt dışı çalışan işçiler bu sü-reçte korunmalı ve kayıt altına alınarak desteklenmelidir.
13)Pandemi sürecinde artan gıda fiyatları yurttaşların alım gücünü her geçen gün daha da düşürmektedir.
Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kal-dırılmalı.
14)Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar ye-rine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için asgari bir gelir desteği sağlanmalıdır. Bu bakımdan aile destekleri sigortası uygulaması derhal uygulamaya geçirilmelidir.
15) En düşük emekli aylıkları en az 2825 TL asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, emekli ikramiyeleri ise son 3 yıllık enflasyon baz alınarak verilmeli ve emekli ikramiyeleri bu yıl için en az 1500 TL olmalıdır.
”CUMHURİYET HALK PARTİSİ olarak , işçi sınıfının ve ça-lışanların birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarken, her zaman emeğin ve ezilenlerin safında olduğunu tüm hal-kımıza saygı ile duyurulur.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı