GÜNCEL HABER

Muharrem Ayı İftarı Yapıldı

Amasya Valiliğinin öncü-lüğünde Muharrem ayı vesi-lesiyle iftar programı düzenlendi.
Programa; Vali Mustafa Masatlı, Amasya Milletve-killeri M. Levent Kara-hocagil, Hasan Çilez ve Mus-tafa Tuncer, Belediye Baş-kanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, Cem Vakfı temsilci-leri ve vatandaşlar yer aldı.
Programda konuşan Cem Vakfı Amasya Şube Başkanı Haydar Kılıç ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz İslam Ale-minin Muharrem Ayını tebrik ederek, hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.
Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları ifade etti: “Değerli Milletvekil-lerim, Belediye Başkanım, kıymetli Canlar hepinizin Muharrem Ayını ve Aşura Gününü tebrik ediyorum. Sözlerimin başında geçtiği-miz hafta Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketleri ile önce-sinde Ege ve Akdeniz Böl-gelerinde çıkan orman yan-gınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Bu mübarek Muharrem ayında, Aşura Gününde Cenab-ı Allah’tan dileğimiz Ül-kemizin böyle felaketlerle bir daha karşı-laşmamasıdır. Aşura Günü İslam tarihinde büyük önem taşımaktadır. ugünün en acı tarafı ise Peygamber Efendimizin (SAV) torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela’da şehadete yürümesidir. Peygamberimizin “Benim dünyadaki çiçeğim, rey-hanım” buyurduğu ve ‘Cen-net gençlerinin efendisi’ ola-rak nitelediği sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mus-tafa’dan olan 72 mümin, bir Âşûrâ günü Kerbelâ’da katledilerek şehadet şerbe-tini içmişlerdir. Hz. Hüseyin ve bera-berindekiler, haksız-lığa ve zulme karşı onurlu dire-nişleriyle, doğruluk adına samimi yürüyüşleriyle, bütün müminlerin gönül-lerinde taht kurmuşlardır. Onlara bu zulmü reva gören-ler ise Müslümanların ortak vicdanında lanetlenerek mahkûm edilmişlerdir.
Hz. Hüseyin Efendimiz zulme karşı örnek duruşu ile ebediyete kadar gönül-lerimizde yer alacaktır. Dün-ya tarihinin belki de en zalimce olayını gerçekleş-tirenler ise İslam dün-yasında daima nefretle anıl-maya devam edecektir.
O gün Kerbela’da şeha-dete eren 72 Mümin zalime karşı, zulme karşı sessiz kal-mamamız gerektiğini bizlere öğretmişlerdir.
Bir kez daha Hz. Hüseyin Efendimizi ve Kerbela mazlumlarını rahmetle anıyorum.
İslam Ale-minin ortak acı-sı olan Kerbela, bizlere büyük bir ders vermenin yanında, birlik ve beraberliğimizin ehem-miyetini, sarsılmaz gücünü bir kez daha hatırlatmak-tadır. Sevgili Canlar, bildiğiniz gibi Ülkemizin önerisi ve üye diğer ülkelerin de destekleriyle 2019 yılında UNESCO 40. Genel Konferansında alınan kararla, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. Yıl Dönümü, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve bera-berliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından yayınlanan genelgeyle de 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edilmiştir.
Hacı Bektaş Veli Anadolu’da barış ve kardeş-liğin tesis edilmesini sağ-lamış ve Anadolu Coğraf-yasının gönül sultanlarından biri olarak insanımızın gönlünde taht kurmuştur. Onun manevi mirasına sahip çıkmak ve felsefesini yaşat-mak hepimize düşen ortak bir sorumluluktur.
Unutmamalıyız ki hem inancımız, hem de Anadolu irfanı ve medeniyeti bizlere her zaman sevgi, saygı, da-yanışma ve paylaşmayı öğüt-lemektedir.
Mevlâna’dan Yunus’a, Hacı Bektaş’tan Pir Sultan’a yüzyıllar boyu irfan nefesi olan büyüklerimiz de bizlere daima bunu hatırlatmış-lardır. Onların öğretilerini nesiller boyu yaşatmak ve Anadolu’nun Can’larına aktarmak bizlerin de en önemli görevlerinden olmalıdır.
Gönüllerimizi birbirimize açmalı, mazluma yardım eli uzatmalı, barış ve kardeşlik içinde yaşamalıyız.
Ülkemize karşı ayrıştırma ve ötekileştiril-meye yönelik hiçbir şeye fırsat vermemeliyiz.
İçinde bulunduğumuz şartlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz değerler birlik ve beraberliktir.
Muharrem ayı da bu duyguları en yoğun yaşa-dığımız dönemlerdendir.
Bu iklimi iyi değerlen-dirmeli birçok afeti yaşa-dığımız şu acı günlerde sergi-leyeceğimiz ortak duruş ile bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz.
Hünkar Hacı Bektaş’ın dediği gibi bizler “Dostumuz ile yaralanıp kanarız.” Dostumuz sadece insanlar değil bu kainattaki tüm yaratılmışlardır.
Hünkarın ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ öğüdüyle Hacı Bektaş Veli’yi Hak’ka yürüyüşünün 750. yılında rahmet ve hürmetle yad ediyor, Muharrem Oruçl-arımızın kabul olması dileğiyle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selam-lıyorum.” Konuşmaların ardından Muharrem orucu açılarak iftar programı gerçekleştirildi. İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı