Son Dakika

NURCAN YURT ŞENEL;YAPILANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN SON BAŞVURU TARİHİ 1 ŞUBAT 2021

NURCAN YURT ŞENEL;YAPILANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN SON BAŞVURU TARİHİ 1 ŞUBAT 2021

Amasya Sosya Güvenlik İl Müdürü Nurcan YURT ŞENEL yapılandırma fırsatının son başvuru tarihi 1 Şubat 2021”dedi.
17/11/2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 30/12/2020 tarihli ve 31350 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birer ay uzatılmıştır.
Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.
2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 01.02.2021’den önce kesinleşen idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır.
Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.
Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 01.02.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 31.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir. Yapılandırılan borçları taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarından; daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde emekliliğe hak kazanmış olanlar için, anlaşmalı bankalardan uygun koşullarda kredi kullanarak birikmiş prim borçlarını ve ihya edilecek sürelerini ödeyerek emekli olma imkanı bulunmaktadır.
Borçların Yapılandırılması için; İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla veya şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden veya şahsen veya posta yoluyla herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine / Sosyal Güvenlik Merkezlerine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine 01.02.2021 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.
Yapılandırmanın Avantajları; Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayınlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlana-bilecektir.
İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin; Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iade-si yazısı verilecektir. Borç temi-nat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişik-sizlik belgesi/teminat iade yazı-sı verilebilecektir.
1 Şubat 2021 Son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, borcu bulunan vatandaşlarımızın Başvuru için son gün 1 Şubat 2021 tarihini beklemeden e-si-gorta ve e- devlet kanalıyla internet üzerinden veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Mü-dürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak yapılandırma fırsatını kaçırmamaları gerekmektedir.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.