Gündem

“O, HAYATINI İNSANLIĞIN İYİLİĞİNE ADAYAN BİR RAHMET ELÇİSİDİR”

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz Mevlid Kandili münase-betiyle bir mesaj yayımladı.
Müftü Ayvaz mesajında şu ifadelere yer verdi, “Bundan 14 asır önce, yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldı-ğı, cehalet girdabında insanlığın yolunu ve yönünü kaybettiği ka-ranlık bir dönemde.Peygamberimiz (s.a.s), adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif etmiştir.İnsanlık, onun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erişmiş; onun örnekliğiyle merhametle ve izzetle tanışmıştır.O, Allah’ın varlığa merhametinin bir tecellisidir.Nitekim Rabbimiz; “Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 107) buyurarak onun insanlık için ifade ettiği büyük manaya dikkat çekmektedir.O, Allah’ın insanlığa büyük bir lütfu ve nimetidir.Yüce Mevla; “İçlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, ken-dilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönder-mekle Allah, mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler.” (Âl-i imran, 164) ayetiyle bu haki-kati beyan etmektedir.
O, hayatını insanlığın iyiliğine adayan bir rahmet elçisidir.Zira Cenab-ı Hak; “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydın-latıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab, 45-46) buyurmaktadır.O, hakkın ve hakikatin şahidi; hak yolunun delilidir.O, Allah’a kulluk bilinciyle, iyilik ve ibadet üzere bir hayat yaşayanların rehberi ve müjdecisidir.O, Allah’ın dininden ve Resu-lünün yolundan sapanlara karşı, Allah’ı, mahşer gününü, azabı hatırlatan bir uyarıcıdır.O, insanlığı âlem-lerin Rabbine, iyiliğe, adalete ve merhamete davet eden bir davetçi ve getirdiği ilahi mesajla yeryüzünü aydınlatan nurlu bir kandildir.
Bugün dünya, Peygamber Efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam’ın hayat veren ilkelerini aramak-tadır.Peygamber Efendimize ümmet olmanın onurunu yaşa-yan müminler olarak bizler dünyayı, İslam’ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için daha çok gayret göstermek zorundayız.Bu itibarla Mevlid-i Nebi’yi, geçmişimiz ve istikbalimiz için bir tefekkür vesilesi kılalım.Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımız ekseninde hayatımızın muhasebesini yapalım.
Peygamberimizin sünneti çerçevesinde söz ve davranış-larımızı gözden geçirelim.
Bu müstesna zamanı hata ve günahlarımızdan arınma bilinciyle idrak ederek ömrü-müzün kalan kısmında Allah’a iyi bir kul, habib-i edibine güzel bir ümmet olmanın az-mini kuşanalım.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor; iyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayatı bize ve çocuklarımıza bahşet-mesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.