Son Dakika

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı Hanımefendi’nin de katıldı-ğı etkinlikler, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dü-zenlenen etkinlikle başladı.
24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsa-mında ,Burada ki program-da göreve yeni başlayan stajyer öğretmenlerin yemin merasimi gerçekleştirildi.
Vali Mustafa MASATLI, Esra MASATLI Hanımefendi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü müna-sebetiyle düzenlenen prog-rama katıldı.
Belediye Kültür Merke-zinde gerçekleştirilen prog-rama ayrıca Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, il protokolü, öğretmenlerimiz ve öğren-ciler katıldı.
Sonrasında konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı şunları ifade etti: “Sözlerime başlar-ken hepimizin hayatında ve gönlünde ayrı bir yere ve öneme sahip olan öğretmen-lerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Gücü-nü sevgiden alan, özveri ve fedakârlık gerektiren Öğret-menlik, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleklerinden biridir.
Allahü Teala’nın Pey-gamber Efendimize (SAV) Cebrail vasıtasıyla gönder-diği ilk emrin ‘Oku’ olması, dinimizde eğitime verilen önemin güzel bir göster-gesidir.
Zira Hz. Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.’ sözü de, öğretmenliğin ne denli önemli olduğunun bir ifa-desidir.
Temelinde ve her aşamasında insan faktörünün önde geldiği bu kutsal meslek, bireyleri top-luma kazandıran, onları sahip oldukları konumlara getiren bir görev üstlenmiştir. Üstlendikleri bu önemli rol, öğretmenlerimize toplumun bütün kesimlerine yol gösterici olmak gibi önemli bir sorumluluğu da yük-lemiştir.
Hepimizin yetişmesinde büyük pay sahibi olan, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konu-sunda her türlü fedakârlığı gösteren değerli öğretmen-lerimize hepimiz minnet borçluyuz. En kıymetli varlıklarımız olan çocuk-larımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, aslında çocuklarımızla beraber geleceğimizi de emanet etmiş oluyoruz.
Cumhuriyetimizin kuru-cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri ola-caktır.’ vecziyle, öğretmen-lerimizin geleceğimizin şekillenmesindeki rollerini ortaya koymuştur. Bilgi ve teknoloji çağında yaşadığı-mız bu dönemde eğitimin taşıdığı önemi hepimiz bilmekteyiz.
Ekonomisi, sanayisi, tarı-mı, kültür seviyesi gelişmiş ve dünyada söz sahibi olan bir ülke olabilmek, ancak iyi bir eğitim sistemi ve kendini mesleğine adamış öğretmen-lerimizin, tam donanımlı şekilde yetiştireceği birey-lerle mümkündür. Devletimiz bu anlayışla özellikle son yıllarda eğitim altyapımızı, okul ve derslik sayılarımızı dünya stan-dartlarının üzerine çıkarmış ve milli bütçeden en büyük payı eğitime ayırmıştır.
Bu noktada devletimizin sunduğu bu imkânlarla, çocuklarımıza bilgiyi, tekno-lojiyi ve milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde öğretmek için çalıştığınız-dan hiç şüphemiz yoktur. Bugünün çağdaş eğitiminde, bildiklerimizi tekrar eden eğitim öğretim anlayışının yerine, bilgiyi kökleriyle kavrayan, öğrenmeyi öğre-nen, düşünmeyi, bağımsız karar verebilmeyi ve bilgiyi üretim süreçlerine aktar-mayı öğreten bir eğitim metodu uygulanmaktadır.
Bunun gereği olarak sürekli kendini geliştiren, bilgi teknolojilerini kullanabilen öğretmenleri-miz, öğrencilerine daha da faydalı olmaktadır. Bu bilinçle hemen hemen her okulumuza bilgi teknoloji-leri sınıfları açılmış ve öğrencilerimiz teknolojiyle buluşturulmuştur.
Ayrıca okullarımızda kurulan spor alanları, sosyal alanlar, zengin-leştirilmiş kütüphaneler, kodlama sınıfları öğrenci-lerimizin gelişimine son derece olumlu katkılar yapmaktadır. Öğretmenler gününü kutladığımız bugün, meslek hayatları boyunca özveriyle, heyecanla görev yapmış eğitim çınarlarımız da emekliye ayrılıyorlar.
Öğretmenlik bir meslek olmanın ötesinde, bir yaşam biçimidir. Emektar öğret-menlerimiz resmi olarak öğretmenlik mesleğine bugün bir virgül koyacaklar. Ancak inanıyorum ki öğret-me işini bir ömür devam ettireceklerdir.
Yine bugün, and içerek mesleğe başlayacak olan aday öğretmenlerimizin de, meslek büyüklerinden devraldıkları bu ilim meşa-lesini, aynı heyecanla gele-ceğe taşıyıcılarına yürekten inanıyorum. Emekliye ayrılan öğretmenlerimize aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu uzun ömürler, mesleğe başlayacak genç öğretmen arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Baş-öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aybüke ve Necmettin öğret-menlerimiz gibi şehit olan öğretmenlerimizi ve ebedi-yete intikal eden tüm öğret-menlerimizi rahmet ve minnetle anarken, güzel Ülkemizin aydınlık yarınlarını yetiştirmek amacıyla çalışan, siz değerli öğretmenlerimizin Öğret-menler gününü tekrar kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından emekliye ayrılan öğretmen-lerimize Hizmet Şeref Belgeleri, Vali ve il protokolü tarafından verildi. Öğretmenler Günü dolayı-sıyla düzenlenen yarışma-larda dereceye giren öğren-cilere ödüllerinin verildiği program, Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerin sahnelenme-sinin ardından sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı