Son Dakika

“Öğretmenlik, idealist insanların icra ettiği bir fedakârlık mesleğidir”

Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı,“Ülkemizi ve milleti-mizi geleceğe taşıyacak olan nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyasını inşa eden, sorum-luluğu yüksek, aynı ölçüde değeri de büyük olan öğret-menlik mesleğinin belli bir tarih aralığına sıkıştırıl-madan hak ettiği değeri görmesi, öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını alması geleceğimizin teminatıdır.” dedi.
Camcı, “Eğitimin evreleri değişir, öğretmenin önemi değişmez. Tüm başarılı eğitim sistemlerinin en bü-yük aktörü öğretmendir. Öğrenci başarısının üzerindeki en etkin faktör de öğretmendir. Öğretmenlik, idealist insanların icra ettiği bir fedakârlık mesleğidir. Salgın sürecinin başından beri öğret-menlerimiz her hâlükârda eğitim yapmaya çalışarak idealizmini, zor şartlar altında bile öğrencilerine bir şeyler öğreterek fedakârlığını ortaya koymuştur.
Teknolojinin ve eğitim materyallerinin öğretmen olduğunda bir zenginlik, öğretmen olmadığında dekordan öteye gitmediği, bu süreçte bir kez daha tecrübe edilmiştir. Sana-lın asla gerçeğin yerini tutmadığı, uzaktan eğitimin çok sınırlı kaldığı, öğretmen-öğrenci etkileşiminin bir hazine kadar kıymetli olduğu herkesçe bir defa daha görülmüştür.
Tarihimizin her döneminde büyük sorumluluklar üstlenen, gördüğü iti-barla zamana yön veren öğretmenlik, gelecek hedeflerimizin lokomotifidir. Ancak, milletimizin hazinesi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz, geleceği elleriyle şekillendiren öğret-menlerimiz, sorunlarını kökten çöze-cek, manen mesleği daha da yüksel-tecek, madden hak ettiklerini takdir edecek bir beklenti dönemindedir.
Bu umutlu bekleyiş görülmeli, öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı; öğretmenin gördüğü zararın geleceğimiz adına büyük bir risk olduğu artık bilinmelidir. Bu açıdan, öğretmenlik meslek kanunu, mesleği maddi ve manevi boyutlarıyla ele almalı; mesleğe yeni bir çehre, güçlü bir gelecek kazandırmalıdır.
Mesleğe ilk girişten ayrılışa kadar öğretmenlik mesleğinin statüsü yükseltilmeli, niteliği geliştirilmeli-dir. Öğretmenliğin tanımından haklarına, meslek standartlarından ilkelerine kadar her husus Türkiye’nin gelecek vizyonu ve hedef-lerine yakışır içerikte düzenlen-melidir.
24 Kasım, öğretmenleri sadece hatırlama değil, anlama günü olmalıdır.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı