Valilik

OKA 2022 EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 yılı Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, toplantıda yaptığı açılış konuş-masında şunları ifade etti: “Değerli Yönetim Kurulu Üye-leri ve Basın Mensupları,
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı için sizleri Tokat’ta misafir etmekten duyduğum mutluluğu hem kendi adıma hem de şehrimizin kalkınması için birlikte çalıştığı-mız Sayın Tokat Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız adına da ifade etmek isterim. İnşallah bugün 157.sini icra edeceğimiz kalkınma ajansı yönetim kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bilindiği üzere Kalkınma Ajansları faaliyette bulundukları bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların içerisinde yer alıyor. Bu manada bölge illerinde çok geniş bir yelpazede, sanayiden tarıma; turizmden sağlığa; sosyal hizmetlerden çevre ve şehirciliğe kadar bütün yatırım konularına ilişkin proje fikirlerinin tartışıl-dığı, konuyla ilgili tarafların bir araya getirildiği bir arayüz olarak kalkınma ajansları rol üstleniyor. Sadece kendi kısıtlı kaynakları ile değil ulusal ve uluslararası diğer finansman imkânlarını da araştırarak, buralara ilgili kurum-ların başvuru yapmalarına destek vererek bu yatırım fikirlerinin hayata geçmesi için gayret gösteriyorlar.
Ülkemiz çok büyük fırsat-larla karşı karşıya. Hükümetimizin politikaları çerçevesinde bu fırsatlardan bölgemizdeki illerde de faydala-nabilmek için Yönetim Kurulu üyelerimizin liderliğinde Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’taki kurum ve kuruluşların kalkınma ajansının planlama ve yatırım destek imkânlarını zorlaması, kalkınma ajansı ile birlikte hareket ettikleri konuları çeşitlendirmesinin yerinde bir girişim olacağını düşünüyorum.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız 2023 yılında illerimize orta ve uzun vadeli kalkınma vizyonu kazan-dırmak için hep birlikte imkânları, kaynakları daha etkin kullanmak için çaba göster-memiz gerekiyor. Gerek 12. Kalkınma Planı hazırlıkları gerekse de Orta Karadeniz Bölgesi Bölge Planı hazırlıkları bunun için ilk adım olarak çok kıymetlidir. Bugün bu toplantı da hem Bölge Planı hazırlıklarını gözden geçirirken hem de 2023 yılı için planlanan çalışmaları da değerlendireceğiz. Bizim de, OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak, bütün bu süreçlerin stratejik çerçevede takibi için gereğini yapacağımızı, kaynak-ların en etkin kullanılması suretiyle yönetilmesinin alacağı-mız kararların esasını teşkil ettiğini bir kere daha belirtmek isterim.
Sayın Velilerim, kıymetli Başkanlarım ve değerli basın mensupları,
Bu toplantı vesilesiyle, şehrimizde ağırladığımız Sayın Velilerimiz ve Başkanlarımıza Tokat’a hoşgeldiniz diyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.” Toplantıda daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.