Gündem

OKA KASIM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın ev sa-hipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Toplantıda ayrıca Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Sam-sun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.
OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zül-kif Dağlı toplantıda yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajan-sı’nın (OKA) 2021 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Samsun’da bir aradayız.
Artık 2021 yılının son ay-larını yaşıyoruz. Ülkemiz ve bölge illerimizin ekonomik ve sosyal şartlarında derinden değişimlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Piyasa şartlarını zorlayan fiyat dalgalanmaları pek çok şeyi olduğu gibi, Kalkınma Ajansı’nın da desteği ile uygulanan projeleri de etkiliyor. Ajan-sımız, farklı mali destek programları bünyesinde 100’ün üzerinde projenin uygulanmasını takip ediyor. Bütün bu projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlanması noktasında, gerek Ajansın gerekse de proje yarar-lanıcısı kurum ve kuruluşların yoğun gayret sarf etmesi gerekiyor. Bu noktada, OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, illerimizdeki bütün projelerin birebir takibini yapıyoruz. Aksayan noktalarda imkânları gözden geçirerek gereken müdahaleyi her düzeyde yapıyoruz. Bu vesileyle, kay-nakların verimli ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusundaki kararlılığımızı bir kere daha ifade etmek isterim.
Eylül ayında Çorum’da yaptığımız son toplantımızdan bu yana Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SO-GEP) kapsamında 6 proje ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 1 proje uygulama aşamasına geçmiştir. 2022 yılı prog-ramlarına yönelik hazırlıklar da başlatılmıştır.
Acil sorunlara odaklanmış ve ger-çekçi çözümler öngören bir çalışma yak-laşımı benimsemiş, istihdam, üretim ve katma değer artışı gibi sonuçları hedef-leyen model projeler geliştirmenin çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim.
Bugünkü toplantımızda Ajansın, devam eden proje uygulamaları ile ilgili görüşmeler yapıp Ajans kaynaklarının doğru yatırım ve faaliyetlere yönlen-dirilmesi için gündem maddelerini ele alacağız.
Şehrimizde ağırlamaktan şeref duyduğum Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.” Toplantıda daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı