Son Dakika

OKA YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT KIRLANGIÇ, İHRACAT SEFERBERLİĞİ EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

OKA YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT KIRLANGIÇ, İHRACAT SEFERBERLİĞİ EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, OKA tara-fından “Katma Değerli Üretim ve İhracat So-nuç Odaklı Programı” kapsamında ve Tür-kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliği ile “KOBİ İhracat Seferberliği Amasya Çevrim İçi Eğitim Programı”na katılım sağladı.
Program 18 Şubat 2021 tarihinde OKA Ge-nel Sekreteri İ. Ethem Şahin ve Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç’ın değerlendirmeleri ile Amasya YDO Koordinatörü Erdin Güden’in “Amasya Yatırım Ortamı ve Dış Ticareti” konulu sunu-mu ile başlayıp ardından eğitim seansları ile devam ederken; 19.02.2021 tarihinde OKA Yönetim Kurulu Üyesi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve TİM Başkanı İsmail Gül-le’nin kapanış konuşmaları ile sona erdi. Eği-time 273 katılımcı başvuru yaptı.
KOBİ İhracat Seferberliği Amasya Çevrim İçi Eğitim Programı ile TR83 Bölgesindeki KOBİ’lerin ihracata özendirilmesi, ihracat destekleri, ihracata yönelik yatırım des-tekleri, pazar analizi ve finansmanı hakkında bilgilendirilmesi ve dış ticaret alanında dijital dönüşümün teşvik edilmesi amaçlandı.
Bu bağlamda programda, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Türk Eximbank gibi ulu-sal anlamda ihracat konusunda yetkili birçok kurum tarafından eğitim seansları gerçek-leştirildi.
Açılış programında değerlen-dirmelerde bulunan OKA Yönetim Kurulu Üyesi, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Amasya TSO olarak önceliklerinin yerinde ve yakından te-maslarda bulunmak olduğunu belirterek, “Dünyanın pek çok yerinde, üretilen ürün-lerin katma değerli ihracatı ve böylelikle zenginliğin arttırması ülkelerin temel hedef-lerinden birisidir.
İlimizde ihracatta öne çıkan bazı sektörler fasıl bazında örülmemiş giyim eşyası, elektrikli makine ve cihazlar, kazanlar, meka-nik cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, demir veya çelikten eşyalar ile mermer gru-bunu da içeren taş, alçı, çimento ve diğer eşyalar ihracat fasılıdır.
Dış Ticarette rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak önceliğimiz yerinde ve yakından temaslarda bulunmaktır.
Sektörde faaliyet gösteren firmalar, şirket temsilcileri ve kurum yetkilileri ile ikili görüş-meler yapılması, ticari ortaklık ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi önceliğimiz-dir. Program kapsamında, KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilecek ihracat destek me-kaniz-maları, destek süreçleri ve başvuru harita-larını içerecek olan eğitimlerin katılımcı-larımıza oldukça faydalı olacağı düşüncesin-deyim.” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı