Gündem

OKULLARDA BESİN ALERJİSİ VE ASTIM RİSKİNE DİKKAT!

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr.Dursun Koç, alınacak tedbirler ve okullardaki fiziksel şartların alerjik çocuğa göre düzenlenmesi sayesinde astım ve besin alerjisine sahip çocuklar için hayat kurtarıcı çözüm yollarının bulunabile-ceğini belirtti.
Dr.Dursun Koç, okullarda astımlı ve gıda alerjisi olan çocuklara yönelik yapılması gereken düzenlemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Okullarda Besin Alerjisi Tehlikesi!
Okul çağındaki çocukları bekleyen tehlikelerin başında besin alerjisi ve ölümcül tehlike taşıyan anafilaksi durumu gelmektedir. Kuruyemişler, süt ve süt ürünleri besin alerjilerine yol açan en temel gıdalardır. Okuldaki öğretmenlerin ve çalışanların çocuklardaki besin alerjisi durumundan haberdar olmaması ve anafilaksi durumlarında acil tedavi ilaçla-rının bulunmaması, hayati tehlikenin ortaya çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Dr. Koç, ‘Besin alerjisinin olduğu durumlarda, alerjenlerin ortaya çıkmaması için korunma ted-birleri kantin ve yemekhane çalışanları başta olmak üzere tüm okul görevlilerine anlatılmalıdır. Çocuğun alerjisi bulunduğu alerjen madde ile temas eden eşyalar temizlen-meli ve gizli alerjenlerle alakalı gerekli bilgilendirmeler okul yönetimi tarafından sağ-lanmalıdır’ ifadelerini kullandı.
İlk Alerji ya da Anafilaksi Atakları Okulda Yaşanabilir!
Dr.Dursun Koç, besin alerjisi olan çocukların ilk anafilaksi ya da alerji atak-larını okulda yaşayabileceği ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Ve ekledi: ‘Bu sebeple anafilaksi ya da besin alerjisi belirtilerinin okul görevlileri tarafından erken tedavisinin yapılması için adrenalin oto-enjektör kullanımının bilinmesi çok önemlidir. Okullarda verilecek eğitimler ve hazırlanan broşürlerle hangi besinlerin gizli alerjen içerdiği konu-sunda bilgilendirme yapıl-malıdır. Alerjen içeren besinin çok az miktarının hatta tozunun bile alerjik atakları tetikleyebileceği bilinmeli, bu doğrultuda önlemler alınmal-ıdır’. Astım Devamsızlığa Neden Oluyor!
Dr.Dursun Koç, ‘Astım, çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal açıdan gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Yaşam kalitesinin düşmesine neden olmasının yanında dikkat eksikliğine yol açar. Okul çağındaki çocuklarda sıklıkla görülen astım, çocukluk döneminde hastane yatışlarına neden olabilen kronik bir rahatsız-lıktır. Hastaneye yatış gerek-tirmeyen astım atakları çoğu zaman evde tedavi ve bolca dinlenme gerektirir. Buna bağlı olarak astım hastalığı çocuk-larda okul günü kaybetme ris-kini arttırmaktadır’ ifadelerini kullandı. Koç, astım hastalı-ğının doğru yönetimi sayesinde; astım kontrolünün sağlanmasının, günlük yaşam aktivitelerinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesinin ve ilaçlara bağlı yan etkilerin önlenmesinin mümkün oldu-ğunu belirtti.
Dikkat! Bu önlemler hayat kurtarır!
Dr.Dursun Koç, besin alerjisi ve astımlı çocuklara okullarda güvenli ve sağlıklı bir ortamın yaratılması için aşağıdaki önlemlerin sağlan-ması gerektiğini belirtti:
Öğretmenler ve diğer tüm okul çalışanları düzenli olarak astım ve alerjik hastalıklar hakkında bilgilendirilmelidir.
Besin alerjisi veya astımlı çocuğun hastalık durumu okul yönetim ve yemekhane çalışanlarına bildirilmelidir.
Okul yönetimi alerjik hastalığı bulunan çocuk hakkında hastalığının tanısını, gerekli tedavisini ve tetikleyicilerini bilmelidir.
Alerjik hastalıklara dair rahatlatıcı ve acil durum ilaç-larının ulaşılabilir ve hali hazırda olması sağlanmalıdır.
Astım hastaları için çev-resel alerjen kontrolü sağlana-rak, iç ve dış hava kalitesinin yükseltilmesi önemlidir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.