Son Dakika

ÖLGÜN; “Tüm Çocuklarımız Eşit, Kamusal Eğitim Hakkına Ulaşana Dek İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz”

ÖLGÜN; “Tüm Çocuklarımız Eşit, Kamusal Eğitim Hakkına Ulaşana Dek İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz”

Amasya Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa ÖLGÜN,Mevsimlik tarım işçileri, Her yıl koca koca unvanlı devlet yet-kilileri tarım işçilerinin ilkel çadır kentlerini ziyarete giderler, hamasi nutuklar atarlar, sözler verirler. Bir iki kitap, birkaç oyuncak dağıtırlar.”dedi Başkan Mustafa Ölgün Şu ifa-delere yer verdi;Sarılma fotoları, sosyal med-ya hesaplarında boy boy kareler görürüz. Yorumlarda “ben buradayım avanesi!” tara-fından alkışlar, kalpler,”aslan müdürüm!”, “babacan valim!”, “canım bakanım!” hama-setleri gırla… Ama kimsenin aklına “Sayın bakanım bu çocukların ne işi var burada?” sorusu gelmez, soramaz.
Sonrasında okulda öğretmeninin kar-şısında, akşam ise sıcak yatağında olması gereken o çocuklar koşar adım tarlaya, atöl-yeye giderler. Küçük ama nasırlaşmış elleri ile ingiliz anahtarı tutar, soğan sökerler yakıcı sıcağın altında. Akşam ise istiflenircesine yan yana dizilerek yorgunluktan harap ve bi-tap uyurlar toprak üzerinde. Sabahında yine yine yine…
Amasya Milli Eğitim Müdürü bir iki hafta öncesinde yine böylesi bir ziyaret gerçekleş-tirmiş Amasya’da bulunan mevsimlik tarım işçilerine. Bizler de Amasya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak Oluzlular köyü mevsimlik tarım işçilerini ziyarete gittik bir akşamüstü. İlk ürkek bakışlar karşıladı bizi. İki farklı çadır bölgesindeki gözlemlerimiz ve işçi çavuşları ile yaptığımız sohbetlerde böl-gede çok sayıda okul çağı çocuğunun oldu-ğunu, geçen yıllarda bu öğrencilerin Kaya-başı İlk ve Ortaokulu’na kayıtlarının yapıl-dığını, servis ayarlandığını ama okula çok azının devam ettiğini öğrendik. Ancak salgın döneminde elle tutulur hiçbir çalışmanın yapılmadığını, çocukların internet, tablet gibi ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve tamamen eğitim ortamlarından uzak kaldıklarını da öğrendik.
Sorunları çözmesi gerekenler sorunları görünmez kılıp mutluluk pozları veremezler. MEB bakanı, MEB müdürü çocuk işçiliği önlemekle sorumludurlar. Yetki alanları içeri-sindeki çocuk işçilerini okullarına, sıcak yuvalarına kavuşturmakla görevlidirler. İkti-dar sahipleri ise insanlarına çocuklarının emeğine ihtiyaç duymadan geçinebilecekleri ücret vermekle ve çalışma ortamları hazırl-amakla mükelleftirler. Sorun büyüktür, yetkili şahısların mutluluk pozları veremeyeceği kadar da ciddidir.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numan-oğlu, milletvekillerine gerçekleştirdiği sunumda,Okulda olması gerekirken işte olup çalışan “çocuk” sayısının 720 bin 15 yaş altı mevsimlik tarım işçisi çocuk sayısı 200 bin15 yaş üstü çocuk işçi 520 bin
MEB’in okulda olması gerekirken çalış-tığını tespit ettiği ancak “ulaşamadığı” çocuk sayısının yaklaşık 440 bin olduğu ortaya çıktı.
MEB sunumunda Çocukların okul yerine işe gitmelerinin ana nedeninin yoksulluk olduğunu vurguladı.
SANAYİDE ÇALIŞIYORLAR
Çocukların sadece tarım sektöründe değil sanayide ve hizmet sektöründe de sömü-rüldüğünü anlatan MEB yetkilisi “Dünyada sektörel dağılımda yüzde 70’le tarım alanı 1 incidir. Türkiye’de yüzde 34’dür. Yani o geri kalanı sanayi ve özellikle Türkiye’de hizmet sektöründe çalışıyor” diye konuşmuştur.
Milli Eğitim Bakanı çocukların seçim-lerinin sonuçlarını yaşaması için tercih hakkı tanındığını söylüyor. Peki, seçim yapma şan-sı olmayan mevsimlik tarım işçileri, çocuk işçiler ve diğerleri? Tercihe göre eğitim ol-maz, tüm çocuklarımız eşit, kamusal eğitim hakkına ulaşana dek için mücadeleye devam edeceğiz.”diye konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.