Son Dakika

Ölgün,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz

Ölgün,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz

Amasya Eğitim Sen Şube Başkanı Mus-tafa Ölgün ; “Mustafa Kemal Atatürk’ün Sam-sun’a çıkış tarihi ve emperyalizme karşı mücadelenin sürdürüldüğü Kurtuluş Sava-şı’nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Ma-yıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-ramı’nın 102. yılını kutlamaktayız” dedi.
Amasya Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu adına kutlama mesajı yayımlayan Başkan Öl-gün açıklamasının devamında; “Gençliğin sorunlarını önemsemeyen, tutarlı ve planlı bir gençlik politikası geliştirmeyenler her yıl olduğu gibi bu yılda 19 Mayıs’ta çıkıp genç-liğe verdikleri önemle ilgili nutuklar ata-caklardır.
Fakat gençlerin artık bu nutuklara taham-mülü kalmamıştır.
Pandemi döneminde gençliğine bir tablet ve internet erişimi sağlayamayanların bu gençliğe verecekleri bir şey olmadığının çok-tan farkındadır.
Gençlik, okuldan çalışma yaşamına kadar bugün birçok sorunla karşı karşıyadır. Eği-timde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme politikaları nedeniyle milyonlarca çocuk ve gencimiz hızla eğitim sisteminin dışına doğ-ru itilirken, her yıl yüz binlerce gencimiz çalışma yaşamında işsizlik, güvencesizlik, taşeron çalışma gibi ağır sömürü koşullarıyla karşı karşıya bırakılmakta, iş cinayetlerine kurban gitmektedir.
Siyasi iktidarın gençliğin üzerinde kur-maya çalıştığı baskıcı politikalar, işsizlik ve gelecek kaygısı gençleri içinden çıkılamaz bir sarmalın içine atmaktadır.
Bugünün Türkiye’sinde gençler ken-dilerine gelecek göremedikleri için ülke dışında kendilerini kabul edecek yer arayı-şına girmektedirler. Bu ülkemiz için büyük utançtır. Kendi gençliğine gelecek sunmayan bir ülke bilimde ve teknolojide gelişmiş ülke-lerin sömürgesi olmaya mahkûmdur. Siyasi iktidar gençliğin bilgi, birikim, enerji ve ya-ratıcılığından yararlanarak geleceğin Türkiye’sini kurma idealinden çok uzaktadır.
Bugün siyasete hakim olan ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil ve her türlü açıklamalar son bulmalıdır. Siyasi iktidarın kendine biat eden, Irkçı-şoven ve dini motifleri kullanarak taraf-tar yaratan, taraftarlık üzerinden istihdam fırsatları sunduğu bir kesimin olduğunu kim-se yadsıyamaz.
Popüler kültürün dezenformasyonuna kendini kaptırmış, parayı, lüksü ve şatafatı her değerin önüne koyan bu gençlik 102 yıl önce Atatürk’ün ülkenin istik-bali olarak gör-düğü bir gençlik olamaz. İstik-bal olarak görülen gençler, dört bir yandan saran ve giderek ağırlaşan sorunlara karşın, emek sömürüsüne, emperyalizme, her türlü ırkçı kışkırtmaya ve şiddete karşı tutum alan, bilimin ve aydınlanmanın ışığında üreten, doğasına ve kaynaklarına sahip çıkarak barış içerisinde bir gelecek yaratma mücadelesi veren gençlerdir.
Eğitim Sen olarak gençlerimizi işsizliğe, yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum eden, onların yaratıcılıklarını baskı altına alan, öz-gürlüklerinin önüne setler ören, şiddetin ve ayrımcılığın içerisine çeken her türlü politika ve uygulamaya karşı mücadele edece-ğimizin bilinmesini istiyoruz.
Savaşa karşı barışın sesi olan, emek sömürüsüne, emperyalizme, her türlü ırkçı kışkırtmaya ve şiddete karşı tutum alan, du-ruş sergileyen tüm gençlerin 19 Mayıs Ata-türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kut-luyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı