Gündem

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Amasya Valisi Mustafa MASATLI, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine ka-zandırılan 3 adet iş makine-sinin hizmete alım törenine katıldı.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programa ayrıca Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, siyasi partileri yöneticileri, protokol üyeleri ve orman teşkilatı mensupları katıldı.
Törende konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı şunları ifade etti: “Değerli protokol üyeleri, Orman Teşkilatımızın kıy-metli mensupları, Orman Bölge Müdürlüğümüz makine parkına dahil olan iş makinalarımızın hizmete alınması vesilesiyle bir ara-ya gelmiş bulunuyoruz.”dedi
“Ülkemiz özellikle son 20 yılda ulaştırma, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, sanayi ve diğer tüm alanlarda Sayın Cum-hurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir geliş-me kaydetmiştir.” Bu dönü-şümün önemli ayaklarından biri de ormancılık alanında gerçekleşmiştir. 2003-2021 yılları arasında Ülkemizde 5.5 milyar fidan toprakla buluşturulmuş ve orman varlığımızın önemli ölçüde artması sağlanmıştır. Türkiye’deki orman varlığı-nın korunması ve artırılması noktasında, en önemli rolü şüphesiz, köklü kurumla-rımızdan olan orman teşkilatımız üstlenmektedir.
Yüce dinimiz ve gelenek-lerimizde de yeşili ve ormanı korumanın önemi daima vurgulanmaktadır. Zira Pey-gamber Efendimizin (SAV) ‘Kıyamet koparken, sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur da, onu kıya-met kopmadan dikmeye gücü yeterse, mutlaka onu diksin, bırakmasın.’ Hadis-i Şerifi ve ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Hân’ın ‘Ormanlarımdan bir dal kesenin, başını keserim.’ sözü doğaya ve ormana veri-len değerin en açık göstergeleridir. Ne yazık ki ormanlarımızın evlatları gibi büyüttükleri ve koru-dukları ormanlarımız, yıllar-dır Ülkemizi bölmek için her türlü alçaklığı yapan hain terör örgütlerinin hedefi olmuş ve can damarlarımız olan ormanlarımız yok edilmek istenmiştir.
Ancak bu şer odaklarına, güçlü Devletimiz önceden olduğu gibi fırsat verme-miştir.
Ülkemiz özellikle geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan orman yangın-larıyla çok yoğun şekilde mücadele etmiş ve bu uğurda Orman Teşkilatımız şehitler dahi vermiştir.
Bu vesileyle ormanlarımızı korumak uğruna canlarını feda eden Şehit Ormancılarımızı da rahmetle yad ediyor, başta Amasya Orman Bölge Mü-dürlüğümüz olmak üzere, Ülkemizin dört bir yanından yangın bölgelerine koşarak mücadele eden ormancıları-mıza teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı-mız pek çok konuda ilklere imza attı. Ağaçlandırma seferberliğini başlatarak ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nü ilan etti. Her Ka-sım ayında tüm Türkiye’de olduğu gibi, bizler de İlimiz-de ağaçlandırma seferber-liğine dahil olduk.
Önceden Anadolu’da bir tane traktör olurdu. Herkes onu kullanırdı. Bugün geldiğimiz noktada Devleti-miz insanlarımıza traktör veriyor. Yani traktör hibe ediyor. Türkiye’nin hangi noktalara geldiğini çok iyi görmek lazım. Felaket anın-da iş makinelerinin nasıl yoğun şekilde çalıştığını hep beraber gördük. Bu kaza-nımlarımızın kıymetini çok bilmemiz gerekiyor.
Amasya’mızın orman varlığına baktığımızda Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğumuzu görmekteyiz. Bu noktaya gelmemizde Orman Bölge Müdürlüğümüzün bölge-mizde yaptığı çalışmaların payı büyüktür.
Sadece 2019-2021 yılları arasında ilimizde bölge müdürlüğümüzün çalışma-ları sonucu 4 milyon fidan toprakla buluşmuştur. 2022 yılında ise Amasya’da yaklaşık 650 bin fidan dikil-mesi hedeflenmektedir. Ayrıca bölgemize bağlı işletme ve fidanlıklarında bu yıl 1.8 milyon fidan üreti-lecektir.
Tüm bu çalışmalar Devletimizin imkanları ve sağladığı araç ve ekipman desteği ile yapılmaktadır. Bugün de Orman Bölge Müdürlüğümüzün iş maki-nesi parkına 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet kazıcı yükleyici ve bir adet arazi kamyonu eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu iş makinaları ve araçlarla bölge müdürlüğü-müzün çalışma kapasitesi daha da artacak, başta Amasya’mız olmak üzere, sorumluluk bölgesindeki illere daha iyi hizmetler verilecektir.
Bu düşüncelerle yeni iş makinalarımızın Bölge Müdürlüğümüze ve Amasya’mıza hayırlı olma-sını dileyerek, bu hizmetleri ilimize kazandırmamız için bizlere imkan sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşka-nımız Recep Tayyip ER-DOĞAN Beyefendi olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür edi-yor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlı-yorum.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı