Son Dakika

Orman Zararlılarına Karşı Bilimsel ve Biyolojik Mücadelemiz Devam ediyor

Orman Zararlılarına Karşı Bilimsel ve Biyolojik Mücadelemiz Devam ediyor

ürkiye’de kavakçılık işletmeciliği yapı-lan tek şefliği olan Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Gölardı Orman İşletme Şefli-ğinde kavak fidanlarına arız olan ve kuruma-larına sebep olan Cryptorhynchus lapathi L.(Kızılağaç hortumlu böceği) ile mücade-lesine devam ediyor.
Amasya Orman Bölgesinde yürütülen ormancılık çalışmalarını sosyal, bilimsel ve biyolojik tekniklerle yürüten Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Ormanlarımıza arız olan Orman zararlılarına karşı mücadelesini sür-dürüyor. Gölardı Şefliği Kavak endüstriyel plantasyon sahasında görülen orman zarar-lısının neden olduğu kavak fertlerindeki ku-rumaları araştırmak, incelemek ve çözüm bulmak için bölgeye gelen; Orman Genel Müdürlüğü Orman zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıboğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyesi Prof .Dr. İsmail Demir, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Hülya Tur-na,OZM Daire Başkanlığından Şube Müdürü, Akın Emin, Biyoloğ Sezer Kaya,Doğu Kara-deniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Mü-dürlüğü araştırmacıları Nazan Aras Sayın ve Aysel Büyükterzi Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünden orman Mühendisi Sevda Işık Lale Bilgin, Biyolog Ali Soydinç ve Seda Biryol Samsun Orman işletme Müdür-lüğüne gelişinde;
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müd. Yrd. Gültekin Şenlikoğlu,Orman Zararlıları Şube Müdürü Aydın Yağlıoğlu, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ,Müdür Yardımcıları Özlem Avcı Gü-ler ve Emin Tiryaki, Gölardı Şefi Haktan Ucun, Terme Şefi Musa Kalkan, KDM Şefi Özay Kara tarafından karşılanarak Gölardı Şefliği Kavak endüstriyel plantasyon saha-sında incelemelerde bulunuldu.
Yapılan derinlikli incelemede; Böceğin zarar türü, gelişme evreleri ve mevcut sa-hada yapılan mücadele tekniklerinin etkileri incelenerek böceğin kavak fertleri üzerin-deki zararları gözlemlendi.
Sahada yapılan gözlem ve incelemelerin ardından zararlılara karşı kimyasal müca-dele dışında biyolojik ve biyo teknik müca-dele yöntemleri hususunda gözlem, incele-me ve istişarelerde bulunuldu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı