Son Dakika

Ormanlarımızı Bakıma Ormansız Toprakları Fidana Kavuşturacağız

Ormanlarımızı Bakıma Ormansız Toprakları Fidana Kavuşturacağız

skilip Orman İşletme Mü-dürlüğünde 2020 ormancılık faaliyetleri ve gerçekleşme-lerinin değerlendirmesi yapı-larak 2021 iş programı doğ-rultusunda başlatılan çalış-malar ve yıl içerisinde izle-nilecek yol haritası belirlendi.
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı iş programları doğrul-tusunda yürütülecek orman-cılık faaliyetlerinin %100 ger-çekleşmesi için Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından işletme müdürlükleri ziyaret edilerek brifing alınmaya devam ediliyor.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Mü-dür Yardımcımız Gültekin Şen-likoğlu, OYM Şube Müdürümüz Engin Keleş beraberliğinde İskilip’e gelişlerinde İşletme Müdürü Bülent Kayadibi ve teknik ekip tarafından karşılanarak 2020 gerçekleşmelerinin değerlendirildiği ve 2021 yılı iş programının işlendiği toplantı gerçekleştirildi.
İşletme Müdürü Bülent Kayadibi tarafından yapılan genel bir bilgilendirmenin ardından İşletme Şefleri tarafından şeflik bazında hazırlanan yıllık programları ve izlenecek yol hari-tası sunu eşliğinde anlatıldı.
Toplantının sonunda Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından 2020 yılı programında belir-lenen hedeflere ulaşılması nedeniyle başarıya katkısı olan personele teşekkür belgeleri verildi. Toplantının sonunda konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu; Ormanlarımızı bakıma ormansız toprakları fidana kavuşturacağız
Gidemediğin, ulaşamadığın, dokuna-madığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir. İşimize sımsıkı sarılacağız. Hedeflerimiz,yürüyeceğimiz yol,yapa-cağımız iş bellidir. Programlarımızda hiçbir aksama istemiyoruz.
İyi bir ekibiz ve birlikte hedeflerimize ulaşacağız.
Ekip arkadaşlarımıza güveniyor, 2021 yı-lının hepimiz için sağlıklı huzurlu, mutlu ba-şarılı ve bereketli bir yıl olmasını dili-yorum.” dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı