Gündem

OSB AMASYA EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMINA KATKISI DA BÜYÜK OLACAK

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile İl Özel İdaresi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, SGK, TKDK, KOSGEB, Valilik AB Proje Ofisi, OKA, TSE, ilimizde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları ve OSB’lerden temsilciler yer aldı.Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, sanayi ve teknoloji merkezli gelişen dünyada bu alanda yapılacak çalışma-ların Ülke ekonomileri üzerinde sahip olduğu öneme vurgu yaparak şunları kaydetti: “Sanayi alanında paydaş kurumlar ile Üniversitelerin, OSB’lerin, TSO’ların ve iş dünyasının koordineli şekilde çalışması ve bu alanda önceliklerin belirlenmesi önem arz etmektedir.
Kurulumuz öncelikli olarak İlimizdeki ithalatın miktarını, hangi ürünlerde yoğunlaştığını ve azaltılması için yapılması gerekenleri analiz edecek ve Ülkemizde üretimi yapılan veya yapıla-bilecek olan ürün ve teknolojilerin kullanımı noktasında sanayi kuru-luşlarına bilgi aktarımı yapacaktır. Bu çalışmaların sonucunda sanayi üretiminin dönüşümü sağlanarak, cari açığın azaltılmasına destek olunacaktır.
Bu kapsamda son dönemlerde İlimizdeki OSB’lerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Taşova OSB’miz 79 hektarlık alanda 6 aydan az bir sürede kuruluş süreci tamamlanmıştır. OSB’mizin Ülkemizde en hızlı kurulan OSB unvanına sahip olması ayrıca gurur vericidir. Yapılan genişleme çalışma-ları kapsamında imar planı hazırlanması için 30 Bin TL OKA’dan teknik destek sağlanmıştır. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan OSB’mizin imar parselasyon çalışmaları ise son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bununla beraber OSB altyapı inşaatlarının yapılması çalışmaları 2022 yatırım programına dahil edilmiştir.
Amasya Organize Sanayi Bölgesinde; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından Atıksu Arıtma Tesisi fizibilite çalışmaları için 110 bin TL, İmar tadilatı teknik desteği için 35.000,00 TL ve Altyapı bakım onarım desteği için ise 1 milyon 620 bin TL proje bazlı destek alınmıştır. Ayrıca OSB altyapı yatırımları ile ilgili 13 Milyon 600 Bin TL bedelli proje için Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme başvurul-muştur. OSB’mizin genişleme alanı için çalışma-larımız devam etmektedir.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde; Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm Projesine OKA destekli 2 Milyon 180 Bin TL, Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilitesi için yine OKA’dan 35 Bin TL destek alınacaktır. Bunun yanında 2000+2000 m3 kimyasal + biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2022 yılı yatı-rım programına alınmıştır. OSB’mizde 20 yeni fabrika ile yeni hizmet binası ve Tek Ebeveynli Ailelerde Kadın ve Çocuğun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan SOGEP Kurs Merkezi ve Anaokulunun toplu açılışı Sanayi ve Teknoloji Baka-nımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir.
144 Ha’lık Tevsii alan ile ilgili çalışmalar ise devam etmektedir.
Amasya Suluova Organize Sanayi Bölgesinde ise; Atıksu Arıtma Tesisi yapımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yatırım programına alınarak OKA’-nın da desteğiyle 1 Milyon 300 Bin TL kaynak ayrılmıştır. OSB’nin 93 hek-tar genişleme alanı için tarım arazilerinin tarım dışı izinleri alınmış olup, Toprak Koruma Projesi yapıldıktan sonra tamamlanacaktır.
Son olarak Mera kanunu kapsamına giren taşınmazlarla ilgili TAD için gerekli başvurular yapıl-mıştır.
Yapılan tüm bu çalışma-larla Amasya’mızın sanayi kapasitesi %103 oranında artmıştır. Hali hazırda İlimiz genelindeki OSB’lerimizde toplam 8430 kişi istihdam edilmektedir. Orta ve uzun vadede OSB genişleme alanlarımızın Amasya ekonomisine ve istihdamına katkısı da büyük olacaktır.”
Vali Masatlının konuşmasının ardından toplantıda Sanayi ve Tek-noloji İl Müdürü Burak Arzu tarafından İlimizde kurul-ması planlanan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEK-MER) hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Sunumdan sonra katılımcıların gündeme ve 2022 yılında İlimizde yapılması planlanan projelere dair görüşlerini dile getirmesiyle toplantı sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.