Gündem

OTİSTİK ÇOCUKLAR AİLELERİ BİRLİKTE TÜBİTAK DESTEKLİ DOĞA EĞİTİMİNE KATILIYOR

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu KILIÇ; İlki üniversitemiz tarafından 2021 yılında başarı ile tamamlanan Otistik çocuklarımıza ve aile-lerine yönelik TÜBİTAK projemiz “Doğada Mavi Adımlar” TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsa-mında ikinci kez desteklen-miştir. Dedi.
İkinci Projemizin Yürütü-cülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ceren Başkan yapmaktadır. Projede Tarihi medeniyetler öncesine dayanan, doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile dikkat çeken, şehzadeler şehri Amasya’da, flora ve faunasının doğal bir laboratuvar olarak kullanılarak, doğa ve bilim odaklı hazırlanan otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan öğrencilere yönelik Tübitak 4004 Doğada Mavi Adımlar projesi 2021 yılında başarı ile ta-mamlanmıştır. Birinci projede elde edilen veriler ışığında hazırlanan Doğada Mavi Adımlar II projesi ise 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanması planlanmakta olup, projenin hedef kitlesini otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış 7-14 yaş aralığındaki 10 öğrenci ve anne ya da baba-ları oluşturmaktadır.
Projenin ana amacı OSB tanısı almış olan çocukların aileleri ile doğanın terapi etkis-inden yararlanarak sosyal etkileşimlerini arttırmalarını sağlamaktır. Otizm tedavisinde bilinen en iyi yöntem eğitimdir ve diğer tüm özel gereksinimli çocuklar gibi otizmli çocuklar da dünya ile iletişim kurmalarına yardımcı olacak kaliteli eğitim öğretim ortamlarına ve program-lara ihtiyaç duyulmaktadırlar. Birçok çocuk için doğa, günlük yaşamlarında sağlığa olumlu yönde etki eden ve iyileştirici bir değişken olarak görülmektedir. OSB tanısı olan çocukların kendileri için gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinden umulan düzeyde yararlanabilmelerini sağlayan önemli faktörlerin başında ailelerinin eğitime katılım düzeyleri gelmektedir. Aile katılımı, anne babaların çocuklarının gelişim ve eğitim-lerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinlikler bütünüdür.
Tüm çocuklar gibi özel eğitime gereksinimi olan çocuk-ların da tüm gelişim alanlarında desteklenebilmesi için anne babalarının eğitime katılım-larının sağlanması gerekir; çünkü ev, çocuğun ilk öğrenme çevresi olduğu gibi anne babalar da çocukların ilk öğretmenleri olarak görülmek-tedir.
Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu KILIÇ 2013 yılından bu yana yazdığımız ve kabul edilen 9 adet TÜBİTAK projesi ile 230 öğrencimize doğa eğitimi ve proje yazma eğitimi verdik. Bundan sonra da Amasyalı öğrencilerimizi bilim insanları ile buluşturmaya devam edeceğiz. Dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.