Son Dakika

Projeler Üst Kurulu, Vali Mustafa MASATLI’nın Başkanlığında Toplandı

Projeler Üst Kurulu, Vali Mustafa MASATLI’nın Başkanlığında Toplandı

Amasya Valisi Mustafa MASATLI, ilimizde tarım, sanayi, turizm, hizmet sek-törü, kırsal kalkınma gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısına başkanlık etti.
Toplantıda Amasya Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Mü-dürlüğü, TKDK İl Koordinatörlüğü, KOS-GEB, OKA İl Koordinatörlüğü, Merzifon OSB Müdürlüğü ve AB Proje Ofisinden yetkililer yer aldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Mustafa MASATLI şunları kaydetti: “İlimizde tarım, sanayi, turizm, hizmet sektörü, kırsal kalkınma gibi farklı hizmet alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum ku-ruluşlarının hazırlamakta oldukları projeleri değerlendirmek için toplanmış bulunu-yoruz.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliş-tirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, ilimizde bulunan dört organize sanayi bölgesi tarafından sunulan projeler kabul edilmiş ve destek almaya hak kazanmıştır. Amasya bu programda %28’lik bir oranla en fazla payı alan il olmuştur.
Bu projeler sayesinde OSB’lerimizin te-mel altyapı gereksinimleri karşılanacak ve bu sayede OSB’lerin kurumsal kimlikleri de-ğer kazanacaktır.
Amasya ile özdeşleşen Amasya çöreği, etli çiçek bamya yemeği, toyga çorbası, bak-lalı dolma ve Yassıçal çuha dokumasına ‘coğrafi işaret’ alınması için çalışmalarımız da devam etmektedir. Kadın girişimciliğinin bir yansıması olan kadın kooperatiflerini de desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsam-da tüm ilçelerimizde yeni kadın koopera-tifleri kurduk ve üretime entegre etmek için ilgili kurumlarımız tarafından gerekli çalış-malar devam ediyor. Ayrıca dezavantajlı gruplar ve çocuklara yönelik meslek edindirmeğitimlerine de devam etmekteyiz. Anne, babası hayatta olmayan ya da dezavantajı bulunan bu kardeşlerimize meslek edindirerek, onları yaşama hazırlıyor ve istihdama dahil ediyoruz. Tüm bu çalış-malarımızda temel hedef tarımda, sanayide, turizmde ve diğer alanlarda altyapımızı güç-lendirmek ve bunlara paralel olarak Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamaktır.”
Vali Mustafa MASATLI’nın konuşmasının ardından ilimizde davam etmekte olan proje çalışmalarına ilişkin bir sunum yapıldı. Toplantıda daha sonra kurul üyeleri kendi gö-rev alanları özelinde devam etmekte olan proje ve çalışmalara dair bilgiler aktardılar.
Toplantıda ayrıca çeşitli başlıklarda de-vam eden proje çalışmaları ve farklı alanlarda yapılabilecek projelere ilişkin öneriler dile getirilerek, görüş alışverişinde bu-lunuldu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.