Son Dakika

PTT’nin hizmet kalitesi dünya posta birliği tarafından tescillendi

PTT'nin hizmet kalitesi dünya posta birliği tarafından tescillendi

Dünya Posta Birligi’nin (UPU) bağımsız uzmanları PTT’nin hizmet kalite perfor-mansını A seviye sertifikayla belgelendirdi.
Amasya PTT Başmüdürü Yüksel Him, “Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından uluslararası hizmet kalite belgesi almamızın gururunu yaşıyoruz. Bu basurya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutlu-yorum.” Dedi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-keti’nin (PTT AŞ). posta hizmetlerinin mo-dernleşmesine yönelik kararları alma ve hiz-met kalitesini iyileştirmek adına alınan ted-birleri buşarılı bir şekilde gerçekleştirmesi, Dünya Posta Birligi tarafından tescillendi. PTT’nin hizmet kalitesi, UPU bünyesindeki bağımsız uzmanlar tarafından verilen serti-fika ile en Ost kalite hizmet anlamına gelen Altın seviye ile değerlendirildi.
Söz konusu derecelendirme programına 2012 yılında katilan PTT A.Ş., 2012-2016 yıl-ları arasındaki değerlendirmede Gümüş sta-tüsündeki hizmet kalitesi sertifikasını al-maya hak kazanmıştI. Ginümüze kadar olan süreçte, hizmet kalitesini her geçen gün iyileştiren PTT A.Ş., organizasyon sis-temindeki başarısı ve operasyonel prose-dürleri geliştirmedeki üstün çabası saye-sinde, 2020-2023 dönemi için en üst sevi-yede hizmet sertifikasına layık görüldü.
“Bu Tescil Hizmet Kalıtesini Artırma Anla-yışımızın Bir Parçası”Amasya PTT Baş-müdürü Yüksel Him, Türkiye’nin de üyesi olduğu Dünya Posta Birliği’nin PTT’nin hiz-met kalitesini tescillemesinin alkemiz açı-sından büyük bir öneme sahip olduguna vur-gu yaparak şu değerlendirmede bulundu: “Sektörel olarak küresel düzeyde en üst ku-ruluş olan UPU tarafından yürütülen prog-ram kapsaminda Şirketimizin almaya hak kazandığı bu uluslararası hizmet kalite bel-gesi, sürekli gelişim sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü uluslararası stan-dartlarla bütünleşmiş bir şekilde yürütme anlayışımızın bir parçasıdır. Bu başarıya kat-kı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.””Müşteri memnuniyetini artı-racak yatırımlara devam edeceğiz”
Söz konusu sertifika programin posta hizmetlerini iyileştirmek ve posta işletme-cilerinin kalite yönetimi konusunda far-kındalığını artırmak için 2003 yılından beri dünya çapında uygulandığını hatırlatan Hüm, “Şirketimiz, müşteri memnuniyetini sürekli geliştiren yatırımlarına devam ediyor ve vatandaşa hizmette sınır tanımadan, Türkiye’nin her yerine ulaşan hizmet ağımızı geliştirerek ülkemize değer katmayı sürdü-rüyor” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı