GÜNCEL HABER

Recep Eliaçık, Fedakarlığın ve özverinin adı hemşirelerimizin, Hemşireler Günü kutlu olsun

Recep Eliaçık, Fedakarlığın ve özverinin adı hemşirelerimizin, Hemşireler Günü kutlu olsun

Sağlık-Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık Hemşireler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Recep Eliaçık mesajında;Fedakarlığın ve özverinin adı hemşirelerimizin, Hemşireler Günü kutlu olsun.”dedi
Her koşulda milletimize fedakarca müşfik ellerini uzatan tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşirelerimizde alkış ve taktirden çok daha fazlasını hak etmektedir.
Sağlık sisteminin taşıyıcı dinamiği hem-şireler, bir Hemşireler Gününe daha buruk bir sevinçle girdiler.
Buruklar çünkü dünden bugüne değişen tek şey taşıdıkları yükün artması oldu.
Ne görev tanımları bir netliğe kavuştu ne yeterli istihdam sağlandı ne ücretlerinde hakkaniyetli bir iyileştirme yapıldı ne de kari-yer imkanlarının önü açıldı.
Dün hangi sorunların girdabında çırpı-nıyor idiyseler bugün de aynı sorunlarla bo-ğuşuyorlar.
Üstüne üstlük pandemi canlarını yak-manın yanında iş yüklerini de tükenmişlik derecesinde artırdı. İş yüküne bağlı olarak aile ve sosyal yaşamları da büyük hasar gör-dü.
Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz ter akıtan, özel-üniversite-devlet has-tanelerinde görevli 275 bin hemşirenin du-rumu maalesef bu.
Daha vahim olanı ise bu tablonun bir sır olmaması! Başta Sağlık Bakanlığı yöne-ticileri olmak üzere herkes iç karartıcı bu tab-lonun farkında.
Normal koşullarda farkında olmak yani bir sorunu bilmek, çözüme kavuşturmak için yeter nedendir. Ancak başta hemşireler ol-mak üzere sağlık çalışanlarının kronik sorun-larının çözümünde yeter neden, bir anlam ta-şımıyor.
Neden, çünkü sistem bir şekilde işliyor, çark dönüyor!
Evet, sağlık sistemi sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla işliyor. Peki ya sağlık çalı-şanlarından alıp götürdükleri! Sağlık çalı-şanlarının hakları! Haklı talepleri!
Fedakarlığın, özverinin, adanmışlığın kar-şılığı bu mu olmalı?
Başta hemşireler olmak üzere 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı, bu soruyu yalnızca bu güne özel sormuyor. Her gün soruyor.
Yetkili sendika olarak biz de her zeminde ve her şeye ısrarla soruyoruz; sağlık çalı-şanlarına verdiğiniz değeri, sorunlarını çöz-meyerek göstermiş olursunuz. Farkında mısınız?
Oysa sağlık çalışanları her şeyin far-kında… Örneğin, Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 301 iken, OECD ül-kelerinin ortalaması 938, AB ülkelerinin orta-lama ise 846.
Bu açık, fedakarlıkla nereye kadar ka-patılacak! Peki bunun karşılığında ödenen ücret. O da ortada. Sağlık çalışanları, genel kamu çalışanları arasında maaş yönünden bugün en geride bırakılan kesimi temsil edi-yor. Bu durum bile her şeyi özetlemektedir.
Artan iş yükü ile ödenen bu ücret doğru orantılı mı, Bakanlığın buna cevap vermesi gerekir.
Bu arada Bakanlık; görevlerinin yanında ilave işler yaptırılan,yetersiz istihdam nede-niyle 4 kat yoğun çalıştırılan, mesai saatleri en uzun, nöbetleri en fazla kamu çalışanı ol-malarına rağmen alın terlerinin karşılığını bir türlü alamayanhemşirelere de cevap ver-meli!Pek çok sorunun tetikleyicisi, alın terini tırpanlayan döner sermaye sistemini söy-lemeye bile gerek yok. Bakanlık pandemi sürecinde yapmış olduğu ek ödeme düzen-lemeleriyle, bu hususta çözümden yana ol-madığını maalesef defaatle göstermiştir. Oysa çalışanların belli bir kesimini mutlu et-me amacı güden düzenlemelerle ne gün kur-tarılır ne yüzler güler ne de sistem ayakta du-rur.Bu duygu ve düşüncelerle fedakar hem-şirelerimizin Hemşireler Gününü tebrik edi-yor, başta Bakanlık olmak üzere tüm yetki-lileri, sağlık çalışanları için alkış ve takdirden daha fazlasını yapmaya davet edi-yoruz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı