GÜNCEL HABER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman Elmacı’yı ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Amasya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’yı makamında ziyaret etti. Ziya-rete Amasya İl Müftüsü Dur-muş Ayvaz ve Amasya Üniversitesi Rektör Yardım-cıları Prof. Dr. Recep Kürkçü ile Prof. Dr. Halil Apaydın da katıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Amasya Üni-versitesi’nin fiziki, sosyal ve akademik yapısı hakkında karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Rektör Karaman, Amasya Üniver-sitesi Rektörü Elmacı’ya gös-terdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalış-malarında başarılar diledi. Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a ziyaretten duyduğu mem-nuniyeti dile getiren Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Amasya Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirebile-cekleri faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı