Son Dakika

Rotary Kulübü Güvernörü Kemal Ketrez;

Amasya Yeşilırmak Kulübümüzde öncelikle Amasya için hizmet edecektir

Amasya Yeşilırmak Ro-tary Kulübü Başkanı Suat Güvenç ve yönetim kurulu üyeleri 2430 Bölge Guver-nörü Kemal Ketrez’in katı-lımıyla Amasya Sarı Konakt-a basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi.
Amasya Yeşilırmak Kulü-bünün Amasya için hizmet edeceği söyleyen Rotary Kulübü Güvernörü Kemal Ketrez, ”Bizler ülkemize ve yasalarımıza uygun dernek-leri, Amasya Yeşilırmak Kulübümüzde aynı şekilde bir dernek.
Bu derneklerimizin tama-mının oluşturduğu Ankara-‘da birde federasyonumuz var. Şuan bölgemizde 102 kulübümüz var. Türkiye dışında 7 ülke de bölgede bize dahil durumda. Türkiye cumhuriyetler olmak üzere bu kadar yaygın.”dedi
Rotary Kulübü Güver-nörü Kemal Ketrez; 1 milyon 200 binden fazla üyemiz var. Bizim ilk amacımız hangi yörede ise kulüplerimiz, o yörenin ihtiyaçlarına yönelik projeler oluşturmak ve o yörenin insanlarına fayda sağlayabilmektedir.
Öncelikle o yörenin problemini çözebilmek. Amasya Yeşilırmak Kulü-bümüzde öncelikle Amasya için hizmet edecektir.
Amasya’nın daha iyi ve müreffeh olabilmesi için tüm çalışmaları kulübümüz biz-lerinde desteğini alarak yapacaktır. Bizler gerçekten farklı düşünüyoruz.
Bizim kulüplerimiz içinde farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız var.
Hepsinin düşünce yapısı farklı.
Bu farklılıktan dolayı çok daha hızlı çözümler bula-bilme olanağı elde ediyoruz.
Veterinerlerin oluyo.
Veteriner arkadaşlarımız var,işletmeci ve banka arka-daşlarımız var.
Her meslek bizim içimiz-de ve özellikle Bizler kulüp-lerimizi kurarken her mes-lekten bir kişi olmasını ter-cih ediyoruz. eksik olanları tamamlamaya çalışıyoruz .Doğru yol bulup doğru düşüncelere ulaşalım diye Bizler farklı konular üzerin-de farklı projeler yapıyoruz.
Bizlerin genellikle yaptığımız işler farkındalık yaratmaktadır. oluşan prob-lemlerde ve iyi birisine konuyu teslim edebilme.
Bununla ilgili Tür-kiye’den örnek verecek olursak “Erken Tanı Hayat Kurtarır”diye projemiz vardı.
Meme kanserini erken tanınmasıyla ilgili,erken ta-nış korunmasıyla ilgili yıllarca biz devam ettirdik ve bunun sonucunda devletin sağlık bakanlığı ketenleri çok yaygın hale getirdi.
Kadınlarımızın bu meme kanserine erken teşhis sağladılar.
Bunun dışında biz okuma yazmaya çok önem verdik.
Bizim sayımız belli bölge-mizde 2300 Rotarymiz ülke-mizde 7500 civarı rotaryn-larımız var ve bizler bu far-kındalığı yapıp işi en iyi kim yönetiyorsa ona da teslim ediyoruz.
Biz farklı konular üzerin-de projeler yapmaya devam ediyoruz Hepsi insanlığın faydasına bizlerin daha iyi yaşamasına,çocuklarımızın daha iyi gelecekte yaşaya-bilmesi için,tabi bunları çocuklarımıza sorarakta yapıyoruz.
Dünyada barışın sağlan-ması için uğraşıyoruz bunun-la ilgili eğitimlerimiz var. bunlar için burs veriyoruz dünyadan katılımcı ve aday-lara 1 yüksek lisans 7 tane de sertifika programımız var dünyanın farklı ülkelerinde yapıyoruz orada barış elçileri yetiştirmeye çalışıyoruz.
1905 yılından beri bunun-la uğraşıp kendimizi geliş-tirip toplum için ne faydalı neler varsa yapmaya çalışı-yoruz.
Hepsi insanlığın fayda-sına ve bizlerin daha iyi ya-şaması adına.
Dünyada barışın sağlan-ması için çok çalışıyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşır ve toplum için faydalı olu-ruz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı