Son Dakika

Rotary Kulüp Başkanı Güvenç; “Temel ilkemiz dürüst ve ahlaklı hiz

Rotary Kulübü 2430. Bölge Guvernörü M. Kemal Ketrez ve eşi Burcu Ketrez, Amasya Yeşilırmak Rotary Kulübü ile bir araya geldi.
Sarı Konak’ta kulüp üye-leri ve basın mensupları ile bir araya gelen Ketrez , Ro-tary Kulübü’nün faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.
Amasya Yeşilırmak Ro-tary Kulüp Başkanı Suat Güvenç, “ 14 Ocak 2021 tarihinde Amasya Yeşilır-mak Rotary Kulübünde bu-gün ilk kez 2430. Bölge Guvernörümüz M. Kemal Ketrez ve eşi Burcu Ketrez bizleri ziyaret ediyor.
Bu buluşmada bizlere eş-lik eden siz değerli basın mensuplarımıza çok teşek-kür ederim. Bölgeme ve ili-me ilk defa bir üst düzey yöneticiyi ağırlamaktan son derece keyifliyiz.
Bizler mesleklerinde başarılı yüksek ahlak idea-lini benimsemiş, hizmet-lerinde insanlara önemli dokunuşlar yaparak iyi hiz-metler vermeye çalışan dünyada en büyük sivil top-lum kuruluşu olan Rotary’nin bir parçası ola-rak Amasya da hizmet vermeye çalışıyoruz.
Temel ilkemiz dürüst ve ahlaklı hizmetlerdir. Dört temel ilkemiz ile hareket ediyoruz. Bu anlayışla Ro-tary’nin prensiplerini kendi iç dinamiğimizde ve insan-lıkla paylaşarak büyümek istiyoruz.
Bu anlayışla gelecek faaliyetlerimize sizler de şa-hitlik edeceksiniz. Amasyamızdaki dokunuş-lara sizlerinde ortak ol-masını istiyoruz.”dedi
Bizler,Rotaryenler ;Tüm Dünyada çocuk felcini yok etmeyi hedef edinen bunu %99,9 oranında başaran milyonlarca çocuğumuzu bu acımasız hastalığın vahim sonuçlarından kurtarmaya başarabilen bir sivil toplum örgütü olmaktan gurur duymaktayız,
Birleşmiş Milletler’in ku-ruluş Manifestosunu ya-zan,ilk toplantılarını orga-nize eden,bu kuruluşta danışmanlık masası olan ilk ve tek sivil toplum örgü-tünün üyesi olmak bizleri mutlu kılmaktadır.
Rotary Kulüpleri On Binlerce gence karşılıksız burs vererek onlara eğitim imkanı tanıyarak kısa ve uzun dönem değişim prog-ramları ile vizyon kazan-dırarak,Sağlık,Eğitim,Ekonomi,Çevre,Dünya Barışı gibi konularda da birçok projeler geliştirerek, bun-ları dil,din ırk ayrımı yap-madan tüm insanlığa sunmaktadırlar,
Ayrıca Mesleklerinde ba-şarılı,topluma yararlı insanlarla sosyal sorum-luluk ve farkındalık pro-jeleri ile kadınlarımı-zın,gençlerimizin,engelli bireylerimizin hayatlarına dokunarak,bizler kadar şanslı olmayan insanlara yardım elini uzatmak kulü-bümüzün ve bizlerin hizmet haritasını oluşturmaktadır..
Amasya Yeşilırmak Rotary Kulübümüz adına ;
Veren elin alan elden üstün olduğunu;Önemli olmanın iyi,ama iyi olmanın daha iyi olduğunu Sağ elin verdiğini sol elin bilme-diğini; Bir mumun başka bir mumu yakmakla de-ğerinden asla bir şey kay-betmediğini; Amacımız Amasya’mızda İnsanları-mıza,Kentimize hizmetler sunan Sivil Toplum Örgütü olabilmek, bu amaçla ortak payda etrafında diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak projeler geliştirerek KentEkonomisinin,Turizminin ve Tarım’ının geliş-mesine katkı sunmaktır.
“Kendinden önce hizmet” temel prensibimizdir.
Bu amaçlar ile ;bu süreç içerisinde siz değerli Basın Mensubu Dostlarımızla bir-likte olmayı,birlikte yol almayı önemsiyo-ruz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı