Gündem

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET, AĞUSTOS AYINDA DA DURMAD

Sağlık-Sen Amasya Şube Başkanı Ahmet Yeşilgöl, “Ağustos Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu”nu açıkladı.
Sağlık-Sen Amasya Şube Başkan Yeşilgöl, Toplumun şifa kaynağı sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Ağustos ayında da durmadı.”dedi
“Şiddet, canla başla çalışan isimsiz Toplumun şifa kaynağı sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Ağustos ayında da durmadı. Geçtiğimiz aylarda Doktor Ekrem Karakaya’nın bir hasta yakını tarafından öldürül-mesinin yasını tutan sağlık camiası, yakın zamanda gelen bir acı haberle de sarsıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, canice katle-dildi. Çok üzgünüz, çok öfke-liyiz. Güvenlik görevlisi Oku-dan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Artık bir arkadaşımızı daha şiddete kurban etmek istemi-yoruz. Maalesef; sayılar, mekanlar, unvanlar değişse de saldırganların kimliği değiş-miyor. Sağlık sisteminin omurgası olan çalışanlara yönelik yapılan saldırıların çoğu, hasta ve hasta yakınlarından gelmektedir. Bu durum toplum vicdanında bü-yük yaralar açmakta, tüm kesimlerin tepkisini çekmek-tedir.
Başkan Ahmet Yeşilgöl sözlerine şu şekilde devam etti; Sağlık sistemine hançer gibi saplanan bu durum sağlık hizmetinin kalitesini etkilemek-te, aynı zamanda sağlık çalışanlarının korku içerisinde görevlerini yapmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artırıl-masının ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir.
Ayrıca, birçok olayda saldırganların yasaya rağmen ceza almaması hem sağlık çalışanlarını derinden etkile-mekte hem de saldırganları cesaretlendirmektedir. Hal böyle olunca da şiddetin hız kesmeden devam ettiğini görmekteyiz.
Tüm bunlar dikkate alındı-ğında, sağlıkta tehlike çanlarının ne kadar acı çaldığını duya-biliriz. Toplumun genelini rahatsız eden sağlıkta şiddet artık son bulmalıdır.
Beyaz kod uygulaması, cezaların yüzde 50 oranında artırılması, sağlıkta şiddetin bir kamu davası niteliğine dönüşmesi ve son olarak çıka-rılan yasa ile sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına alınması sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik atılan çok değerli adımlardır. Ancak, hayata geçen bu önemli düzenlemelerin beklenen başarıya ulaşabilmesi için belli uygulamaların da bir an önce hayata geçmesi elzem-dir. X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi elbette doğru bir adım. Ancak, bununla birlikte güvenlik görev-lilerinin yetkililerinin artırılması da gerekmektedir.
Hasta ve hasta yakınlarının hastanede bekleme alanları ayrı tutulmalı, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgiye doğru ve kolay ulaşma-sının kanalları açılmalıdır. Şiddetin yoğun olarak yaşanabi-leceği birimlerde görevli sağlık çalışanlarına ‘kriz anlarını yönetmeye yönelik’ iletişim eğitimlerinin verilmesi de önem arz etmektedir.
Bu adımların atılması sağlık çalışanlarının can güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bugüne kadar atılan adımlar ile bahsettiğimiz gerekli düzen-lemeler ve altyapı çalışmala-rının hayata geçirilmesi, şiddeti ortadan kaldırmasa bile mini-mum düzeye indirecektir.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Ağustos ayında gerçek-leştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, bir önceki aya göre kısmi bir azalış yaşandığını görüyoruz. Ağustos ayında 28 saldırganın neden olduğu 18 şiddet vakasında 29 sağlık çalışanı mağdur oldu.
Ay boyunca yaşanan 18 şiddet olayının 15’ine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 3’üne ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi.
Ağustos ayı boyunca şiddet vakalarının 17’si hem sözlü hem fiili, 1’i sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 16’sı hastanelerde, 2’si ise sahada gerçekleşti.
Ay boyunca yaşanan 18 şid-det olayında; 10 hemşire, 9 doktor, 6 acil tıp teknisyeni, 4 güvenlik görevlisi mağdur oldu.
Şiddet vakalarına sebebiyet veren 28 saldırganın 6’sı hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 18 saldırgan serbest bırakıldı. 1 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 3 saldırgan ise tutuklandı.
4 ay önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlıkta Şiddet Yasası’yla birlikte önemli bir adım atıldı. Ama adli mercilerin saldırgan-ları serbest bırakmaya yönelik verdiği kararlar, yasanın beklenen etkinliğini zedelemektedir. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının “güven” duygusunu da zedelemektedir.
Hakim, savcı ve kolluk kuvvetleri sağlıkta şiddete hassasiyetle yaklaşmalı, yasanın maddelerini tereddütte yer bırakmayacak şekilde uygula-malıdır. Ağustos ayında yaşanan 2 olay, sağlık çalışanlarının umutsuzluğunu ortaya koymak-tadır. Şanlıurfa’da bir doktoru darp eden 3 saldırgan, davasının ikinci duruşmasında tahliye edildi. Afyonkarahisar’da ise kentin tek hematoloji hekimi, bir hasta yakınının CİMER’e yazdığı şikayet dilekçesinde şid-det ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle ‘öldü-rülme endişesi taşıyorum’ diyerek istifa etti.
Öte yandan bu olumsuz haberlerin yanı sıra yaşanan güzel olaylar da sağlık çalı-şanlarını mutlu etmektedir. Safranbolu Devlet Hastanesi’n-de tedavi gördüğü sırada bir hasta yakınını ve sağlık çalışan-larını darp ettiği gerekçesiyle açığa alınan uzman çavuş, çiçek ve pastayla hastaneyi ziyaret ederek sağlık çalışanlarından özür diledi.” şeklinde konuştu kahramanlarımız sağlık çalışanlarının canını yakmaya devam ediyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.