Politika

Sağlık-Sen Eylül Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu açıkladı

Sağlık Sen Amasya Şube Başkanı Ahmet Yeşilgöl, Eylül Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı.
Başkan Yeşilgöl, Sendika-mızın her ay düzenli olarak yaptığı sağlıkta şiddet raporu Eylül ayı sonuçlarını açıklayarak şunları kaydetti: “Türkiye’nin kronikleşen sorunlarından biri haline gelen sağlıkta şiddet, maalesef sağlık çalışanlarını tehdit etmeyi sürdürüyor.
Yer, zaman ve kurban ayrımı yapmayan saldırganlar, sağlık çalışanları üzerinde korku ve endişe yaratmaya devam ediyor.
Temmuz ayında Doktor Ekrem Karakaya’nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin acısını hala yaşayan sağlık camiası, geçtiğimiz ay Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hasta-nesi’nde görevli güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın hasta yakınları tarafından canice katledilmesinin şokunu ise atlatamadı.
Her geçen gün acımız derin-leşiyor, kabuk bağlayan yaralarımız yeniden kanıyor.
Oran itibariyle düşük kalan, ancak sonuçları itibariyle tahri-batı yüksek olan sağlıkta şiddet, artık son bulmalıdır.
Şiddet nedeniyle güven duygusunu zaman zaman kaybetmeye başlayan sağlık çalışanları, hayatlarından endişe duyarak şifa dağıtmaya çalışmaktadır.
Aynı zamanda hasta yakın-larının saldırgan tutumu, sağlık çalışanları arasında korkuya neden olmaktadır. Bu durum sağlık çalışanları arasında istifaların artmasının da en önemli nedenleri arasında göste-rilmektedir.
Sağlıkta şiddet ciddi bir halk sağlığı sorunudur
Tüm bunlar göz önüne alındığında, sağlıkta şiddet ciddi bir halk sağlığı sorununu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yoğun iş yükü ve istihdam yetersizliği altında ezilen sağlık çalışanlarına yönelik empati kurulmalı, şiddet sonrası yaşanan kaotik ortamın sağlık hizmetini sekteye uğrattığı ve telafisi imkansız sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.
Her kurum ve toplumun her bir ferdi bu vahim tablodan kendine pay çıkarmalıdır. Sağlıkta şiddetle mücadeleye ortak sahip çıkılmalıdır.
X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi önemli bir adım. Silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle hastaneye girişlere son bulmalıdır. Tedbirlerin ve güvenlik görevlilerinin yetkile-rinin artırılması elzemdir.
Öte yandan Sağlıkta Şiddet Yasası’nın getirdiği cezai müeyyidelerin kararlılıkla uygulanması da sağlıkta şiddetle mücadeleye büyük ivme kazandıracaktır.
Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik “acil eylem planı”nın hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Tüm kurum ve kuruluşların işbirliğiyle sağlıkta şiddet karşı bir farkındalık kampanyası başlatılmalıdır.
Saldırganlar çoğunlukla maalesef hasta yakını olmaktadır. Bu durum sağlıkta şiddet konu-sunda artık bilinen en temel gerçektir.
Ayrıca, hasta muayene alanları ile hasta yakınlarının bekleme alanları ayrı tutulmalı, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgiye doğru ve kolay ulaşmasının kanalları açılmalıdır.
16 şiddet vakasında 24 sağlık çalışanı mağdur oldu
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Eylül ayında gerçekleş-tirilen şiddet olaylarına baktığı-mızda, 25 saldırganın neden olduğu 16 şiddet vakasında 24 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Çok üzgünüz ki, 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti.
Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayının 12’sine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 2’sine kendini bilmez kişiler, 2’sine ise idareciler sebebiyet verdi.
Eylül ayında yaşanan şiddet vakalarının 10’u hem sözlü hem fiili, 5’i sözlü, 1 ise mobbing olarak vuku buldu.
Şiddet olaylarının 11’i hasta-nelerde, 1’i sahada, 1’i aile sağlık merkezinde yaşanırken, 1 olay sosyal medya, 2 olay ise SABİM üzerinden gerçekleşti.
Ay boyunca yaşanan 16 şiddet olayında; 11 doktor, 7 güvenlik görevlisi, 2 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, 2 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. Maalesef 1 güvenlik görevlisi ise hayatını kaybetti.
Şiddet vakalarına sebebiyet veren 25 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 4 saldırgan serbest bırakıldı. 1 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 5 saldırgan ise tutuklandı. 1 saldırgan çalıştığı kurumdaki görevinden uzak-laştırıldı. Adli mercilerin verdiği kararların sağlıkta şiddeti caydırıcı etkisi olması gerektiğine inanıyoruz.
Eylül ayında karara bağlanan 2 davanın tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmesini ümit ediyoruz.
Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde görevli bir doktora hareket eden şahıs, 10 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Diğer davada ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki tedavisi sırasında eşinin canını acıttığı gerekçesiyle doktora saldıran sanık ise 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Öte yandan sosyal medya mecrasında bir doktorla yaşadığı hakaretlerle dolu diyalogla gündem olan Fatih Altaylı’nın doktora verdiği küfürlü cevaplar tepkilere neden oldu. Küfürlerin yanı sıra doktor takipçisine “cahil”, “ezik” gibi ifadeler kullanan Altaylı, daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.
Kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanları bu tür söylemleri hak etmemektedir. Siyasetçi, sanatçı, yazar, sporcu gibi topluma rol model olan kimseler, sağlık çalışanlarını hedef haline getiren söylem-lerden kaçınmalıdır. Aksine, şiddeti ortadan kaldıracak söylemlerle şiddetle mücadeleye destek olmalıdır.
Sağlık-sen olarak, istiyoruz ki sağlıkta şiddet artık yaşanmasın. Toplumun her bir ferdi şiddetle mücadelemize katkı sunsun. Şiddetin yerine karşılıklı diyalo-gun hakim olduğu bir toplum dönüşümü için herkese sorum-luluklar düşmektedir.
Biz bu bilinçle sağlıkta şiddetle mücadelemize devam ediyoruz.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.