Son Dakika

Sağlıklı nesiller için Yeşilay Hep Benimle”

Sağlıklı nesiller için Yeşilay Hep Benimle”

Yeşilay Amasya Şube Baş-kanı Yusuf Uludağ, Sağlıklı ne-siller için ‘Yeşilay Hep Be-nimle’ dedi.
Bu yıl 101’inci yaşını kut-layan Yeşilay, 1-7 Mart Ye-şilay Haftası’nı “Yeşilay Hep Be-nimle” mesajıyla kutluyor. Tü-tün, alkol, madde, kumar ve in-ternet bağımlılıklarıyla müca-delesini aralıksız sürdüren ku-rum, bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 81 Ülke Yeşi-lay’ı ile de bağımlılık alanın-daki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor.
Yeşilay olarak bağımlılık-larla ilgili farkındalık oluştur-mak için pek çok proje yürüt-tüklerini belirten Yeşilay Amasya Şube Başkanı Yusuf Uludağ şunları söyledi: “Yeşi-lay olarak, 101 yıldır vatandaş-larımızın hayatını etkileyen ba-ğımlılık türleriyle mücadele-mizi sürdürüyoruz.
Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlık-larının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocuk-ların yaşam boyu bağımlılık-lardan uzak kal-masını amaçlıyoruz; diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftası’nı ‘Yeşilay Hep Benimle’ mesajıyla kutlayacağız. Amasyalılara da bizimle birlikte kutlama yapmaya ve ‘Yeşilay Hep Benimle’ de-meye çağırıyoruz.”
Yeşilay’ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Uludağ, “Yeşilay olarak tüm pay-daşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle ba-ğımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftası’nda da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız”dedi.
Bağımlılıklarla mücadele farklı projelerle devam ediyor
Sanatın, sporun ve eğitimin etkisinden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı(TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılığın önüne geçilmesini amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın art-ması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” düzenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor.
2016 yılından bu yana bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili dikkat çekici eserleri başvuruyor. Yeşilay’ın sinemanın dilinden ve etki alanından yarar-lanmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor.
YEDAM’dan bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek
Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de toplam 100Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. YEDAM’lara tüm Türkiye’den 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşıla-bildiğini hatırlatan Uludağ,“Şubelerimiz ile YEDAM’lar arasında güçlü bir iş birliğimiz var. Böylece bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, al-kol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Bağımlılar ve aileleri YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor” dedi.
Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı 81 ilde uygulanacak
Uludağ, “Öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanmasını ve kendini riskli ortam ve durumlardan korumasını sağlayacak etkinliklerden oluşan okul temelli, koruyucu – güçlendirici bir program olan Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE), pilot uygulamasının tamamlanmasının ardından 81 ilde yaygınlaşacak. Sağlıklı yaşam, sağlıklı birey, sağlıklı toplum perspektifiyle öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen programın hedef kitlesi sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğren-cilerinden oluşuyor.
2021 yılı itibariyle ilk etapta 81 ilden yaklaşık 200 formatör (eğitici eğitmeni) yetiştirilmesi, bu formatörler tarafından okullarda uygulamaların başlatılması, devam eden süreçte uygu-layıcı eğitimleri düzenlenerek 81 ildeki okullarda YYBE’nin 7.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaygın şekilde uygulanmaya başlanması hedefleniyor.
Yeşilay kulüpleriyle çocuklara ve gençlere ulaşıyor
Genç Yeşilay kulüpleri, 88 üniversitede bağımlılıklarla mücadele etmek, toplumsal sağlık bilinci geliştirmek ve sağlıklı nesil anlayışının yerleşmesi için çalışmalarını ara vermeden sür-dürüyor. Yeşilay gönüllüsü öğrenciler bu çalışmalar kapsamında Yeşilay’ın üniversitelerde tanıtılması, bağımlılıklarla mücadele için ilgili üniversitelerde projeler geliştirilmesi ve çeşitli eğitimlerin verilmesi gibi faaliyetlerde bulunuyor. Yeşilay’ın önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında yürüttüğü Benim Kulübüm Yeşilay projesi ile de ilkokul ve ortaokul öğren-cilerinde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bugüne kadar 30 bin öğ-renciye ulaşan proje kapsamında öğrencilere hem Yeşilay hakkında bilgi veriliyor hem de farklı etkinliklerle okullarında Yeşilay kulübü kurmaları için teşvikte bulunuluyor.” Diye ko-nuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.