GÜNCEL HABER

Salgının Olumsuz Etkilerini Tedbirlere Titizlikle Uyarak Ortadan Kaldırabiliriz

Salgının Olumsuz Etkilerini Tedbirlere Titizlikle Uyarak Ortadan Kaldırabiliriz

Amasya Valisi Mustafa Masatlı salgın sürecinin değerlendirildiği İl Pandemi Koor-dinasyon Kurulu Toplantısına Başkanlık etti. Farklı kesimlerden geniş bir katılımla ger-çekleştirilen toplantıda Garnizon Komutanı Alb. Mehmet Atlı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, çeşitli kamu kurum-larının il müdürleri ve ilimizde faaliyet gös-teren ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sa-natkarlar odalarının temsilcileri yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülke-mizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın süre-cinde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve Cum-hurbaşkanlığımız riyasetindeki hükü-metimizin talimatlarıyla 1 Mart tarihinden iti-baren çeşitli kriterler baz alınarak bölgesel çapta kademeli normalleşme başlayacaktır. İlimizde genel olarak devletimizin aldığı ted-birlere uyulmaktadır. Ancak bulunduğumuz konum itibariyle vaka ortalamaları yüksek illere komşu olmamız, Amasya’yı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple süreci göz-den geçirmek ve atılacak adımları geniş ka-tılımla müzakere etmek için toplanmış bulu-nuyoruz.
Salgın maalesef can kayıplarına sebep ol-makla birlikte, çeşitli sektörleri de olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu sektörlerimizi tekrar hizmete açmak ve ekonomimizi canlandırmak için vaka sayıl-arımızı minimum seviyelere indirmemiz ge-rekmektedir. Normalleşme süreci için top-yekün mücadele vermeliyiz. Gerek hastane altyapımız, gerekse teknik donanım ve per-sonel anlamında bir sıkıntımız yoktur. Sağlık teşkilatımız salgın sürecini en iyi şekilde yö-netmektedir.

Filyasyon çalışmalarında Türkiye orta-lamasının üzerinde bir performans ser-giliyoruz. Hastalığı yenmemiz için umut olan aşılama çalışmalarında ise hedef kitle baz alındığında Türkiye birincisiyiz. Sağlık çalı-şanlarımızın büyük bir kısmı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü aşı-ladık. Aşıda 2. doz uygulamalarına da baş-lamış bulunmaktayız. Kısa süre içerisinde öğretmenlerimizi de aşılamaya başlayacağız.
Özelikle temaslı kişilerin ev izolasyonuna dikkat etmelerini halkımızdan rica ediyoruz. Bu süreci hafife almak ve rehavete kapılmak maalesef can kayıplarına sebep oluyor. Sağlık teşkilatımızın gösterdiği büyük feda-karlığı görerek hareket etmeli ve onların emeklerini boşa çıkarmamalıyız. Bu vesileyle salgında hayatlarını kaybeden sağlık çalı-şanlarımız ile vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ar-dından İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz bir sunum yaparak, salgın sürecine dair detaylı bilgiler paylaştı. Toplantıda son olarak katı-lımcılar normalleşme sürecine dair merak et-tikleri hususları sorarak, görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı