Gündem

Samsun İlinde 2003 – 2021 yılları arası 939 Milyon Ormancılık Yatırım Gerçekle

Samsun İlinde yürütülen kamu yatırımları, proje ve hizmetlerin görüşüldüğü İl Koordinasyon değerlendirme toplantısı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülküf Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.
Gerçekleşen İl koordinasyon toplantısında; Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun bölgesinde 2022 yılı iş programlarımız kapsamında tamamlanan ve devam eden ormancılık yatırımlarımızla ilgili Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından sunum gerçekleştirildi.
Samsun İlimize 2003 – 2021 yılları arası 939 Milyon Orman-cılık Yatırım Gerçekleştirildi.
Samsun ilinin ormanlık alanı 388.821 hektar olup, yüzölçü-münün %40’i ormandır.
2003-2021 yılları arasında Ağaçlandırma çalışmaları kapsa-mında; 43.453 hektar alanda çalışma yapılarak 22,3 milyon fidan toprakla buluşturuldu.
2022 yılında Samsun ilinde 83 ormancılık projesini hayata geçiriyor toplam 142 milyon 898 TL yatırım yapıyoruz
2022 yılında; Ormanlarımızda 3.380 hektar alanda çalışma yapılarak 1.8 milyon fidan toprakla buluşturacak, fidanlıkla-rımızda 2,9 milyon fidan üretilecektir.
Yeşiller içinde bir memleket oluşturmak için sosyal ağaçlan-dırma çalışmalarımız devam ediyor.
2003-2022 yılları arasında;
1.388 okul bahçesine ve üni-versite kampüsüne 250.634 adet,
229 ibadethane bahçesine 52.814 adet, 348 mezarlığa 97.358 adet, 13 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 5.755 adet, 288 km karayolu ve köy yolu kenarına 36.981 adet fidan dikilmiştir.
Gelir getirici ağaçlandırma projeleri geliştiriyor. vatandaşlarımızın ekonomilerine destek olmaya devam ediyoruz.
5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi çalış-malarımızla;
Orman teşkilatı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin arttırılması için ceviz, badem, kestane, dut gibi gelir getirici fidanlar dikilerek köylerimizde gelir getirici ormanlar oluşturu-yor ve vatandaşlarımızın istifa-desine sunuyoruz.
Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 174 köyde 598,6 hektar alanda 205.518 adet gelir getirici fidan dikilmiştir.
Ferdi Projeleri Destekliyor Kırsal Göçe Dur Diyoruz
ORKÖY Faaliyetleri
ORKÖY çalışmaları kapsamında 2003-2021 döne-minde; orman mahallelerin-de yaşayan 4.990 aileye 59.952.552 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlanmıştır.
2022 yılında ise orman mahallelerinde yaşayan 37 aileye 4.116.000 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlıyoruz.
Orman, köylü elele daha güçlü türkiye orman köylü-müzün her zaman yanındayız…
Samsun İlimizde bulunan 1.263 adet köyün 31. Madde: 571 adet,32. Madde: 245 adet olmak üzere Toplam: 816 adedi orman köyüdür.
Bu köylerde yaşan 274.211 orman köylümüze hizmet ver-mekteyiz.
Ormanların Huzurunu Mesire Alanları ile Halkın Hizmetine Sunuyoruz
2003-2022 yılları arasında;
19 mesire yeri kurulmuştur.
Biyolojik Çeşitliliğe ve Arıcılığa Destek Olmak İçin Bal Ormanları Kuruyoruz
Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini destekle-mek için 4 bal ormanı kurul-muştur. Salıpazarı Kestane Bal Ormanı Gölköy Bal Ormanı
Düvecik Bal Ormanı Yayla Kestane Bal Ormanı, 2022 yılında 1 adet Şehir Ormanı Kuruyoruz.
SAMSUN ilimize 2022 yılında yapacağımız 15.392.000 TL yatırımla yöre halkına yıllık tahmini 4.400.000 TL ek gelir sağlanacaktır. 2022 yılında; Samsun İlimizde,
Kıraç Verimsiz Toprakları Fidanlarla Buluşturuyoruz
2022 yılında 3.380 Ha alanda çalışma yapılarak, 1.8 milyon fidan toprakla buluşturuldu (Proje Maliyeti 6.496.000 TL)
2022 yılında 2,9 milyon fidan üretilecektir. (Proje Maliyeti 2.450.000 TL)
Ormanlarımızda Tıbbi Aromatik bahçeler Oluşturmak için çalışıyoruz
Geleceğe Nefes Olmak amacıyla asli orman ağacı türleri yanında 300.000 adet (TAP) tıbbi aromatik bitki (kuşburnu, mahlep, alıç vb.) fidanı üretimi gerçekleştirilerek biyolojik çeşitliliğin sağlanması yanında tıbbi ve aromatik türlerin arttırılması amaçlanmıştır. (1.6 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.)
2022 yılında orman köylerinde yaşayan 37 aileye 4.116.000 TL ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlanacaktır. (ORKÖY desteği ile 37 aileye toplamda yıllık tahmini 800.000 TL ek gelir/tasarruf sağla-nacaktır.) (Proje Maliyeti: 4.116.000 TL) ORKÖY sosyal ve ekonomik desteklerle orman köylüsünün hayat kalitesine ve ekonomisine katkı sağlıyoruz.
Samsun ili, Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki bozuk ormanlık alanlarda Defne Eylem Planı kapsamında rehabilitasyon çalışmaları yapılacak olup; bu çalışmalar neticesinde orman köylüsüne toplamda yıllık tah-mini 1.000.000- TL ek gelir sağlanabilecektir. Ayrıca Samsun ili Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 500 kg Trüf mantarı toplanabilecek ve orman köylüsüne yıllık tahmini 100.000-TL ek gelir sağlanabi-lecektir. (Proje Maliyeti: 600.000 TL) 2022 yılında 2 adet paratöner ve topraklama tesisi projesi gerçekleştirilecektir. (Özel Bütçe Proje Maliyeti 100.000 TL)
Samsun Canik İlçesi Başalanda 1 adet Millet Bahçesi 2022 yılında yapılacaktır. ( Proje Maliyeti 1.000.000 TL) ( İhale çalışmaları devam etmektedir. )
Samsun ilinde 4.000 Ha alanda Kestane Ormanı mevcut olup yaklaşık 400 Ton üretim yapılmakta ve köylümüze 2,4 Milyon TL gelir sağlanmaktadır.
SAMSUN İLİ DEFNE ÇALIMALARI
Ülkemiz, Dünya’da defne üretiminde ilk sırada yer almakta ve defne üretiminin %90’nını karşılamaktadır. Ülkemizde yıllık kuru defne yaprağı üretimi yaklaşık 25.000 ton olup üretim her yıl artmaktadır. Önemli bir tıbbı aromatik ihraç ürünü olan defne, yıllık ortalama 40 milyon dolar civarında ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır.
Orman Genel Müdürlüğü Samsun’da yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlaması için defne desteğini sürdürüyor. Destek ile kente göç azaldı. Oduna alternatif olabilecek defne sayesinde özellikle sanayi, ilaç ve kozmetik sanayinin lokomotifi olacak bu bitki sayesinde dış ülke piyasalarına ihraç edebileceğimiz defne bazlı ürünler ülke ekono-mimize katkı sağlayacak ve vatandaşlarımıza gelir kapısı oluşturacaktır.
Bölgede 600-800 rakımlarda doğal olarak yetişen Defne, yetiştirmeye geliştirmeye ve yoğunlaşmaya çalıştığımız en önemli alandır.
Ormanlarımızda doğal olarak yetişen Defne türünün geliştirerek Defne Ormanları Kurmak İstiyoruz.
Samsun ilinde 2013-2022 yılları arasında 4268 ha sahada Defne envanteri çalışmaları neticesinde 4,244 ton servet olduğu tespit edilmiştir.
Aynı dönem içerisinde bu sahalarda toplam 5,984 ton Defne üretim ve satışı yapılmış, Orman köylüsüne 50 Milyon TL gelir sağlanmıştır.
Defne yaprağının kurutulması ve işlenebilmesi için Alaçam ilçesinde 2019 yılında tesis kurulmuştur.2019 yılında Samsun ilinde özellikle Bafra ilçesinde defne sahalarında 600 ton defne yaprağı üretimi ve satışı gerçek-leşmiş olup böylece orman köylüsüne 6 Milyon TL ekonomik katkı sağlanmıştır. Yakakent ilçesinde 10 aile yaklaşık 5 dönüm araziye 20.000 adet , Alaçam ilçesinde 5 aile yaklaşık 5 dönüm araziye 10.000 adet, 7 aile yaklaşık 5 dönüm araziye 14.000 adet olmak üzere toplam 22 aileye 44.000 adet fidan desteği desteği sağlanmıştır.
Orman köylüsünün gelirini artırmak için 2018-2022 yıllarında Alaçam , Kızlan , Yakakent ilçelerinde toplamda 30 bin defne fidanı dağıtılmıştır. 2022 yılında defne yaprak kalitesi ve üretimini artırmaya yönelik bakım ve rehabilitasyon çalışmalarına devam edilecek yörede bu ürünün işlenmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Böylece Samsun ilimizde defnenin 2022 yılı için 8.250.000 TL gibi ekonomik katkı sağ-laması planlanmaktadır.
Orman Genel Müdürlüğü-müzün hedef ve politikaları çerçevesinde defnenin doğal yayılış alanlarında rehabi-litasyon çalışmaları yaparak üretimini artırmak ve ülkemiz ekonomisine katkısını en yüksek düzeye çıkarmak için çalışıyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.