Son Dakika

SARI: ‘TÜRKİYE’MİZİ GELECEĞE GÜVENLE TAŞIMANIN YOLU, İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇER’

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dolayı-sıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Sarı mesajında; “Şüphesiz, Türkiye’mizi geleceğe güvenle taşımanın ve muasır medeniyetler sevi-yesinin üzerine çıkarmanın yegâne yolu, iyi bir eğitim-den geçer. Bu nedenle, aydınlık yarınlarımızın gele-ceği olan çocuklarımızın dimağlarını sevgi ve saygıyla süsleyecek, gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek öğret-menlerimizin sorumluluğu, gün geçtikçe daha da art-maktadır. Önemle belirt-meliyim ki; eğitim kurum-larımızın, daha kaliteli ve daha dinamik bir eğitim sürecini takip etmeleri artık bir zorunluluk haline gel-miştir. Çünkü biliyoruz ki eğitim kurumlarımız, sorum-luluk sahibi gençler yetiştir-dikçe; toplumumuzda birbiri-ni seven, farklılıklara saygı duyan, paylaşımcı ve yaratıcı bireyler de artacaktır” dedi.
‘TÜRK MİLLETİNİN BÜTÜN FERTLERİ KADERDE, KIVANÇTA VE TASADA ORTAKTIR’

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bele-diye Başkanı Mehmet Sarı mesajının deva-mında;“Büyük Atatürk’ün, Milli eğitimin amacı, Türk milletinin bütün fertleri kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur etrafında toplamak; milli, insani, ahlaki değerleri geliştir-mek; milletimizi hür ve demokratik düşüncenin hâ-kim olduğu bir toplum haline getirmektir.” ifadesi hepimizin ortak paydası olmalıdır.
Bu duygu ve düşün-celerle, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemize hayırlı olması temennisiyle, öğretmenlerimiz ve öğrenci-lerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başa-rılı, huzurlu ve pandemi den uzak sağlıklı bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı