Gündem

SAVUNMA PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Milli Savun-ma Sanayisine yapılan çalışmalarla ilgili bir ba-sın açıklamasında bulundu.
Vekil Karahocagil mecliste gerçekleştirdiği basın toplantısında Türki-ye’nin asla savaş yanlışı bir ülke olmadığını fakat özel coğrafi konumuz nedeniyle de ülke çıkarlarını korumak için bu sektöre ağırlık veril-diğini kaydetti. Ukrayna-Rusya ara-sındaki gerilimin gün yüzüne çıktığı ve savaşın başladığı andan itibaren yapıcı bir tutum sergile-yerek sorunların çözümü için büyük bir gayret içerisine girdik diyen Karahocagil, Önceliğimiz, daima milletimizin çıkar-ları olmuş ve kimsenin oyununa gelmeden, belirle-diğimiz istikamette stratejik hamleler ile ilerlemeye devam ettik.
Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmaz-lıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için bir masa etrafında bir araya getirilmesi, küresel tahıl sorununun çözülmesi için tahıl koridorunun açılması, esir takasında sergilediğimiz diplomatik başarı ile kadın, yaşlı ve çocukların ülkemizde misafir edilmesi, gösterdi-ğimiz gayretin, çabanın en açık örneklerindendir.
Şimdiye kadar hep savunduğumuz, zulmü alkışlamayacak, zalimlerden olmayacak, zalime boyun eğmeyecek ve asla hakkımızı yedirme-yeceğiz. Aynı hassasiyetle de yolumuza devam edeceğiz.
Zaman evvelinde hayali hüsrana uğrayan, yaşamış oldukları hezeyandan ötürü intikam alma içgüdüsünü tarihleri boyunca yaşatan-lara da asla fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparsa yapsınlar istiklal harbinde olduğu gibi hüsrana uğrayacak yine onlar olacaktır” şeklinde konuşty
SAVUNMA PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR
Karahocagil açıklamasında, “özel coğrafi konumumuz, Dünya’da yaşanan terör olayları ve uluslararası siyasette yaşanan sorunlar itibariyle ülkemizi korumak zorunda olduğumuzdan dolayı iktidara geldiğimiz zamandan itibaren bu sektöre ağırlık verdik.
Biliyoruz ki savunma sanayisi gelişmiş bir ülke aynı zamanda küresel siyasette de söz sahibidir. Bu nedenle savunma projelerinin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Türk savunma sanayisi, Cumhurbaş-kanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyo-nunda milli imkanlarla güvenlik güçlerine karşı tehditleri ortadan kaldır-maya yönelik silah sistemlerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızı da sürdü-rüyoruz.
Bu çerçevede sadece 2022 yılında gerçekleşen çalışmalar şöyle bir baktığımızda;
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliş-tirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA) hayata geçiril-miştir.
Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir test platformu olan DATA, su altında 60 metre derinliğe kadar atış imkânı sağlamakta ayrıca deniz-altıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu yapabilmektedir.
Güvenlik güçlerine bugüne kadar birçok silah sistemi kazandıran ASELSAN ise fiber lazer kaynağına, radar ve radyo frekansı karıştırıcı gibi unsurlara sahip Lazer Silah Sistemlerine ilişkin Faz-2 aşamasında çalış-malarını yürütmeye devam etmektedir.
Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ve uluslararası sularda keşif, gözetleme, karakol, deniz yollarının emniyetinin sağlanması ve refakat gibi çeşitli görevlerde kullanılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) tarafından Açık Deniz Karakol Gemilerinin üretimine bu yıl geçildi.
10 adet inşa edilmesi planlanan Açık Deniz Karakol Gemilerinin ilk 2 gemisi için sözleşme imzalanmış olup Mavi vatana, Deniz Kuvve-tlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diyorum” şeklinde konuştu
10 ÜLKEDEN BİRİYİZ
Türkiye’nin dünyada, bir savaş gemisini millî olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleşti-rebilen 10 ülkeden biri olduğuna da değinmeden geçemeyeceğim diyen Vekil Karahocagil, Millî savaş gemilerimiz, amfibi gemi-lerimiz, sismik araştırma gemilerimiz, istihbarat gemilerimiz, sahil güvenlik gemilerimiz, lojistik gemilerimizi ve botlarımızı da artık biz kendimiz üretebiliyoruz.
Türk Silahlı Kuvvet-lerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak ama-cıyla Türkiye’ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen Atak, bugüne kadar 70 helikopter teslimatı gerçekleşti-rilmiştir.
Türkiye ile Filipinler arasında imzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile bu yıl üretim ve testleri tamamlanan 2 Atak helikopteri ve ekipmanları, 2 nakliye uçağıyla Filipin-ler’e gönderilmiştir.
Yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı, silahlı insansız hava aracı Akıncı’nın baş mühendisi Selçuk Bayraktar, bu ay Zirve 23 kapsamında gençlerle bir araya geldiği programda ekibine katacağı Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızıl-elma için geri sayımın başladığını ve 2023’te ilk uçuşunu yapacağı müjdesini de verdi.
Ayrıca Akıncı 6. Eğitim Dönemi kapsamında yine ekim ayında Akıncı Taar-ruzi İnsansız Hava Aracı’nı kullanmak üzere çeşitli alanlarda görev yapacak toplam 110 insan yetiştiren, cesareti, azmi, yenilikçi bakış açısı, çalışkanlığı ile gençlerimize ve dünyaya örnek olan tek derdi vatanına, milletine hizmet etmek, ecdadına yakışır, faydalı işler üretmek için canla başla didinen bu kardeşime aldığı hayır duaları ile birlikte bir ömür boyu başarılar diliyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Türkiye’nin beka projesinin yönetileceği, 2 bin 300 kişinin çalışacağı Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi’nin açılışı da yine bu yıl 2022 Ocak ayında gerçekleş-tirilmiştir. Bu merkezde Türk savunma sanayinin en önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak (MMU) için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir.
18 Mart 2023 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde hangardan çıkartılarak motor çalış-tıracak olan Milli Muharip Uçak (MMU), 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleş-tirecek ve 2029 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine girecek inşallah.
Elektromanyetik dalgaları manipüle edebilen Mikrodalga Soğurucu Metamalzeme Teknolo-jisi’de bu yıl geliştirilen savunma sanayii çalışma-larımız arasında yer almıştır.
Belirli dalga boyları için negatif bir kırılma indeksi sergileyen metamalzemeler, elektromanyetik dalgaları yönünü ve kuvvetini değiş-tirebilir, farklı bir yöne saçılmasını sağlayabil-mektedir” şeklinde konuştu.
MİLLİ VE YERLİ YENİLİKLERİN PEŞİNDEYİZ
Karahocagil açıklama-sına “Diğer bir gururumuz, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Balistik Füzesinin atış testi, 18 Ekim tarihinde Rize-Artvin Havalimanı’nda gerçekleş-tirilmişti.
Avrupa medyasında da geniş çapta yer alan Tay-fun, Türkiye’nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olmuştur. Böylelikle 1990’lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu.
Görüldüğü üzere AK Parti hükümeti olarak her alanda olduğu gibi hava, kara, deniz savunma sistemleriyle füzelerle, zırhlı ve diğer pek çok teknolojik araçla savunma sanayii alanında milli ve yerli yeniliklerin peşindeyiz. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknolojik şirket sayımız 6’ya ulaş-mıştır.
Türkiye, 62 savunma sanayi projesinden 750’nin üzerinde projeye imza atmış, 5,5 milyar dolar bütçeden, 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.
Ülkemizin istikbal ve istiklali için kara, deniz ve hava savunmasından asla taviz vermeyecek, sınırları-mızın içinde ve dışında fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin işini kolaylaştıracak, terör ör-gütlerine ve ülkemizin top-rak bütünlüğüne zarar vermek isteyecek her türlü yapıya göz açtırmayacak nice projelere imza ataca-ğımızın garantisini ve sözü-nü AK Parti hükümeti ola-rak vererek konuşmama son veriyor, saygılar sunu-yorum” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.