Son Dakika

Şeker Fabrikamız Bölgeye Çok Büyük Bir Hareket Vermiştir”

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin Amasya Misket Elması hasadı gerçekleştirilen törende konuşmada bulundu.
Amasya Misket elmasının hasat töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Amasya Elması Üretiminin Artırılması Projeleri ile toplam 400 da alanda Amasya Misket Elması bahçeci tesis edilmiştir. “dedi1953 yılında rahmetli Adnan Menderes tarafından buraya bir fabrika kurulmuş ama kurulan şey sadece bir fabrika değil bölgemize Suluova gibi şirin, güzel, hareketli ve bereketli bir ilçemizi kazandırmıştır. Şeker fabrikası sadece Şeker pancarının işlenip şe-kere dönüştürüldü bir yer-den çok daha fazla şey an-lam ifade ediyor.
Şeker pancarı bir şehri kurmuştur, şehrin kurul-masına vesile olmuştur.
O nakliyesinden, ticare-tini yapan sanayisinden hayvan hayvancılığına ka-dar pozitif dışsallık sağla-yarak bölgeye çok büyük bir hareket vermiştir. Şeker fabrikamız o sebeple de çok önemlidir. Cumhur-başkanımızın önderliğinde ülkemiz tarımda çok mer-haleler kat etti, tarımsal hasılamız her geçen gün artıyor, bu alanda Avru-pa’nın en büyüğü olduk. Tarım ile alakalı bir çok spekülasyon yapılıyor. Siyasetçilerin de en çok suistimal ettiği alan maale-sef tarım sektörüdür.
Ama rakamlara bak-tığımızda da bunların çok da doğru olmadığını hep bir-likte görüyoruz. Çiftçi-lerimizin en önemli konusu tarımsal sulamadır, ‘bizim suyumuzu verin başka bir şey istemiyoruz’ der Çiftçi her zaman. Bizim de siya-setçi olarak en önemli işimiz sulanmalıdır, sulamasız bir karış toprağı bırakma-maktır. Bir damla su ile bir karış toprağı buluşturana kadar modern kapalı sistem sulamaları Amasya’nın topraklarına ve her noktasına ulaştırana kadar da mücadele edeceğiz. Bölgemizde tarımsal sulama yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Amasya’nın rota-sını tarımsal sulamaya doğru çizdik. Allaha şükür organize sanayi bölgelerimiz büyük bir başarı ile ilerliyor. Hemen hemen hepsi %100 doluluk oranlarına kavuştu. Amasya’daki beşinci organize Sanayi bölgesini Taşova ilçemizde tesis ettik, ardından da diğer organize Sanayi bölgelerimizin geniş-leme faaliyetlerine başlaya-cağız. Suluova organize Sanayi bölgesini ise iki katı-na çıkarmak için hamle yap-mıştık, Allaha şükür önceki gün milli emlak ge-nel müdürlüğü imzası ile o bölgedeki mera alanının tahsisi de sağlandı, önün-de hiçbir engel kalmadı ve Suluova Organize Besi Sanayi A.Ş Ye tahsisi yapılmış vaziyette. Bundan sonra ise buraların hızla parselas-yonları yapılıp talep eden yatırımcılara verilecek ve buradaki bizim Besi Organize Sanayi Bölgemiz iki katına çıkmış olacaktır. Ayrıca bölgemizin en büyük prestijli projesi olan Yedikır Kapalı Sistem Sulama ve Toplulaştırma Projesi inşallah bu yıl içeri-sinde bitiriyoruz.
Bu proje bittiğinde inşal-lah yaklaşık 150 bin dönüm arazi kapalı sistem ile sula-nacak.
Daha önceki yıllarda Amasya’da 4-5 milyonluk tarımsal sulama yatırımları yapılırken bugün bu rakam-lar 30 milyon TL’ye ulaştı. Amasya’yı yönetenler olarak bütün ağırlığımızı ve mesai-mizi artık tamamen tarım-sal sulamaya veriyoruz, çün-kü her bir damla su rekolte artışı demektir, her bir damla su refah artışı de-mektir. O refah artışı sadece çiftçimizin cebine giren para değil, bütün şehir ekono-misine de, ticarete de ekstra canlılık vermek demek-tir.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı