Son Dakika

ŞEKER FABRİKASI , ŞEKER AVANSI DAĞITIMINA BAŞLADI

ŞEKER FABRİKASI , ŞEKER AVANSI DAĞITIMINA BAŞLADI

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve Amasya Şeker Fabrikası Yöne-tim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, Çapa Avansı ise dekar başına 160,00 TL olacak şekilde 10 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramından önce hesaplara yatırılmış ola-caktır dedi.
Saatcı, “Öncelikle içerisinde bulun-duğumuz ve hep beraber coşkusunu yürek-ten hissettiğimiz mübarek Ramazan ayının Ülkemize, milletimize ve çiftçilerimize ha-yırlar getirmesini diliyor, daha nice Rama-zanlara hep birliktedaha sağlıklı günlerde kavuşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz edi-yorum. Bildiğiniz üzere tüm dünya ile bir-likte ülkemizde Kovit-19 pandemisi nedeni ile oldukça zor günler geçirmekte, bu zor günlerde üretebilmenin ve üretimin ne ka-dar değerli ve önemli olduğuna da hepimiz şahitlik etmekteyiz. Üretiminin en değerli ve olmazsa olmaz unsurlarından birisi üre-ticidir. Özellikle bizim sektörümüzde ve bizim yönetim anlayışımızda üretici konunun teme-lini, öznesini oluşturmaktadır.
Şirketimiz bizlerde bu şiarla, daha ilk tohum top-rakla buluşurken çiftçimizin yanında olmayı, onu her adımında koşullar ne olursa olsun desteklemeyi ve asla kendi kaderine terk etmemeyi görev edindik. Allah’a şükür bugüne kadar da bu konuda gönlümüz rahat ve başımız diktir.
Bu bağlamada bugüne kadar Şirketimiz; Ekim, Tohum ve Gübre avansı olarak 14,5 milyon TL ayni ve nakdi avans ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Kovit-19 pandemisi nedeni ile içerisinde bulunduğumuz zor zamanları çiftçilerimizin ekonomik olarak daha ra-hat atlatabilmeleri için Şirketimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup Haziran vadeli olan Şeker avansı ve Çapa avansı planlandığı tarihten öne çeki-lerek 3 Mayıs tarihi itibari ile Şeker avansı dağıtımına başlanmıştır.
Çapa Avansı ise dekar başına 160,00 TL olacak şekilde 10 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayra-mından önce hesaplara yatırılmış olacaktır. Dağıtılacak Şeker ve Çapa Avansı yaklaşık 9 Mil-yon TL’ye, toplamda dağıtılan avans tutarı ise 23,5 milyon TL rakamına ulaşmış olacaktır.
Dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam ede-ceğiz. Allah’ın izniyle kalbimiz hayr üzeredir, sözümüz hayır üzeredir, inşallah 2021/2022 kam-panya dönemide hem şirketimiz ve hem de değerli çiftçilerimiz adına hayr olur diyorum.
Sözlerime son verirken tüm İslam Aleminin, değerli çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın yak-laşan Ramazan Bayramı’nıen içten dileklerimle kutlar,Şirketimize, yöremize ve şeker sek-törüne gönül vermiş tüm dostlarımızı en kalbi duygularımla selamlarım.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı