Son Dakika

Şenel, Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış işlemlerini Anlattı

Şenel, Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış işlemlerini Anlattı

Sosyal Güvenlik Kurumu Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış işlemleri ile ilgili merak edilenleri anlattı.
İşverenler çalıştırdıkları veya çalıştıracakları kişileri en geç ne zaman kuruma bildirmek zorundadır
Şenel yaptığı açıklamada, “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamam-layıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten en geç bir gün önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri tarafından Kuruma bildirir-ler.
İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe giriş bildirgesi en geç ne zaman kuruma verilebilir
İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak-ların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.
Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında İşe başlatılan sigortalılar kuruma en geç ne za-man bildirebilirler
Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde kuruma bildiril-meleri gerekmektedir.lk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir
Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesi en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde veril-mesi gerekmektedir.
Sigortalıların kendilerini kuruma bildirmesi mümkün müdür
4/a kapsamında çalışan sigortalılar, çalışmaya başla-dıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi (EK-9) ile doğ-rudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.
4/a kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir
Sigortalılığı bu şekilde sona eren kişiler için işveren-lerin işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde Kuru-ma sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-10) ile bildirme-leri gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı